• Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Nieuws en Vergaderdata
 • Fractievoorzitter Liny de Jager

  Het gaat ergens om!

  Nieuws en Meer
  slide3
 • slide3

  Fractie Spreekuur "PvdAHG"

  PvdA-Hardinxveld-Giessendam is er klaar voor, de komende 4 jaar kunt U
  ons volgen via Twitter, Facebook en deze webste. U heeft weer wat te kiezen!

  Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Betrokken, Sociaal en vooral oog voor de Ouderen, PvdAHG uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Bij alles wat uw Lokale Politieke PvdA besluit, wordt eerst gekeken of het duurzaam is..

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Voor de PvdAHG is duurzaamheid geen modewoord!.

  Info Lees Meer
PvdAHG uw Lokalepartij

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Balk

Beantwoording vragen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

 

3 januari 2019 

Beste Huurdersraad, wij hebben uw noodkreet betreffende het OOG ontvangen. Onze excuses dat wij daar niet eerder hebben gereageerd. Dat kwam omdat drukte en de vele e-mails
die wij dagelijks ontvangen aan onze aandacht is ontschoten. In eerste instantie er van onze kant nogal verwondering was, over het in het in “Het Kompas” geplaatste artikel.  
De PvdAHG kan zich voorstellen dat het bestuur van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam niet blij was met wat erover is gezegd.

Juist de PvdAHG heeft tijdens die bewuste vergadering veel vragen gesteld die ook u in uw brief aan de fractie heeft gesteld.  Daarom zetten wij die vragen die we hebben gesteld
voor u nog een op papier. Ook andere vragen proberen we voor uitteleggen door deze ook te beantwoorden. LEES MEER

Balk 

Nashville-verklaring

11 janauari 2018

De Nashville-verklaring, een typische Amerikaanse verklaring die niet past in de Nederlandse situatie. Hard, veroordelend, liefdeloos, kwetsend, zo niet “ heb je naaste lief als jezelf” zo ontzettend veroordelend!! Art. 1 van de grondwet daar moest ik gelijk aan denken.... 

Wat een verdriet voor velen die geworsteld hebben en nog worstelen, om te mogen zijn zoals je bent. De eenzaamheid die velen ervaren. Ik heb geleerd dat je bij Jezus mag komen
zoals je bent, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. 

Laat ieder in zijn waarde, heb respect voor elkaar.... 

Nederlanders zijn over het algemeen een meelevend, hulpvaardig volk. Vaak vooraan om te helpen, met geld, goederen en mededogen voor een ander.

En dan dit.  Niet te begrijpen........

Liny de Jager, raadslid voor de PvdA Hardinxveld-Giessendam

Balk

Werkplan 2019 PvdA Hardinxveld Giessendam
 

1 november 2018 

Na de verkiezingen in maart 2018 is de PvdA in de Gemeenteraad opnieuw vertegenwoordigd is met 2 leden, van de in totaal 17 leden tellende raad.
Het college is gevormd door SGP, CU en de TAB. 

Het doel is om vanuit de oppositie, waar mogelijk samen met de andere oppositiepartijen, maar zeker ook met het college, toch zoveel mogelijk te realiseren van het nieuwe verkiezingsprogramma en daarnaast het college te challengen op de zaken die de partij belangrijk vindt.
De samenwerking in de regio en de manier waarop deze ingevuld gaat worden is een rode draad de komende jaren naast de transities
en de taken die vanuit het landelijke op ons af komen. LEES MEER

Balk

PvdAHG

Waar staan we voor!

Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen in een socialer Hardinxveld-Giessendam. PvdAHG sterk en Sociaal Voor de vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop: Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdAHG is dat wij altijd hebben gestreefd dat iedereen in de samenleving kan participeren. Ongeacht wie of wat je ook bent, iedereen telt mee. Gelijke kansen voor iedereen. De PvdAHG vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat studeren, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is.

Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn daarom van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samenleven zijn basisvoorzieningen voor iedereen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen. Goed fatsoen. De PvdAHG staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout en crimineel gedrag. De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Juist in een tijd van grote financiële en economische onzekerheid moeten we op elkaar kunnen rekenen. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De PvdAHG heeft door de jaren heen bewezen daar garant voor te staan. We zijn koersvast en u kunt op ons rekenen.

Wat heeft de PvdAHG,

de laatste jaren bereikt.

PROGRESSBAR 1
 Sporthal Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 2
Nieuwbouw (Oranjewijk) Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 3
Begrafenis kosten omlaag
PROGRESSBAR 4
Wateroverlast op de agenda.
PROGRESSBAR 5
Samenwerking in de Regio.
mailto:pvdahg@gmail.com

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt, 
De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan!

Politieke Partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam!

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt, 

De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

COUNTER 1

Vragen van inwoners beantwoord 

COUNTER 2

Moeten uitleggen waarom er geen Burgerpeiling is gehouden. 

COUNTER 3

Vragen van kiezers tijdens de campagne.

COUNTER 4

Vragen aan het College

Voor elkaar, Met elkaar, Oog voor elkaar

Top