• Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Nieuws en Vergaderdata
 • Fractievoorzitter Liny de Jager

  Het gaat ergens om!

  Nieuws en Meer
  slide3
 • slide3

  Fractie Spreekuur "PvdAHG"

  PvdA-Hardinxveld-Giessendam is er klaar voor, de komende 4 jaar kunt U
  ons volgen via Twitter, Facebook en deze webste. U heeft weer wat te kiezen!

  Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Betrokken, Sociaal en vooral oog voor de Ouderen, PvdAHG uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Bij alles wat uw Lokale Politieke PvdA besluit, wordt eerst gekeken of het duurzaam is..

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Voor de PvdAHG is duurzaamheid geen modewoord!.

  Info Lees Meer
PvdAHG uw Lokalepartij

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Balk

Motie Diplomazwemmen

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 november 2018.

 Overwegende dat:

Verschillende politieke partijen de ambitie hebben uitgesproken dat geen enkel kind de basisschool mag verlaten zonder zwemdiploma, dan wel onderzoek te willen laten doen om dit haalbaar te maken voor ouders die dit financieel niet kunnen dragen. LEES MEER

Balk

MOTIE Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen

 

8 november 2018

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 8 november 2018. LEES MEER

Balk 

Werkplan 2019 PvdA Hardinxveld Giessendam
 

1 november 2018 

Na de verkiezingen in maart 2018 is de PvdA in de Gemeenteraad opnieuw vertegenwoordigd is met 2 leden, van de in totaal 17 leden tellende raad.
Het college is gevormd door SGP, CU en de TAB. 

Het doel is om vanuit de oppositie, waar mogelijk samen met de andere oppositiepartijen, maar zeker ook met het college, toch zoveel mogelijk te realiseren van het nieuwe verkiezingsprogramma en daarnaast het college te challengen op de zaken die de partij belangrijk vindt.
De samenwerking in de regio en de manier waarop deze ingevuld gaat worden is een rode draad de komende jaren naast de transities
en de taken die vanuit het landelijke op ons af komen. LEES MEER

Balk

Tweespalt in corporatieland 

Werkgroep Huurders
Nieuwsbrief 37 September 2018

Afgelopen zomer hebben 23 corporaties, waaronder 5 Amsterdamse, aan Minister Ollongren een Manifest Passend Wonen aangeboden. Daarin stellen zij een
fundamentele stelselwijziging voor, die weinig heel laat van de rechtszekerheid voor huurders. In de kern is het plan om van een sociale huurwoning een voorziening te maken,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de daklozenopvang of een blijf-van-mijn-lijfhuis.

Een aantal kleinere corporaties uit de kop van Noord-Holland en uit Utrecht is dit in het verkeerde keelgat geschoten. Zij hebben gereageerd met het Pleidooi.
Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis

Wij hebben al vaker geruchten vernomen over kleine corporaties die moeite hebben met de afdwalingen van hun grotere vakbroeders.
Dit is de eerste keer dat het ongenoegen aan het daglicht treedt. Wij zijn daar blij mee. De grote corporaties zijn niet de bondgenoten van hun huurders.
Zij doen aan zelfdestructie. Het is goed dat andere, waarachtig sociale verhuurders daar nu publiekelijk afstand van nemen. LEES MEER

Balk

Algemene beschouwingen PvdA Perspectiefnota 2019-2022

 

5 juli 2018

In de perspectiefnota 2019-2022 wordt kort ingegaan op de gevolgen van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor afronding van
punten uit de periode 2014-2018. De politieke verschuivingen waren niet zo groot dat dit tot de op blz. 5 genoemde consequenties, zoals een lange formatie,
ad behoeven te leiden. Want zelfs binnen het College is het soepel opgelost. De ChrU is toegevoegd, na winst van 1 zetel en heeft in het College een wethouderszetel van de TAB overgenomen. LEES MEER 

Balk

WAT TE DOEN IN DE SOCIALE WONINGBOUW?

 

21 mei 2018

Onze werkgroep huurders van de PvdA boog zich deze week over die vraag. Wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren?

Ik zie als onproductieve reflex dat veel partijgenoten op details duiken en daarover het debat aan gaan. Daardoor blijven de fundamentele dingen buiten beeld. Van daar dat ik nog een poging waag: ik heb bijna mijn leven aan de sociale woningbouw gewijd, dus het onderwerp prikkelt altijd.

Wat is er aan de hand?

De situatie op de woningmarkt kan alleen maar als rampzalig worden gekwalificeerd: voor starters, voor woningzoekenden met een beperkt inkomen, voor vluchtelingen en asielzoekers.
Dat zijn precies de groepen waarvoor de PvdA zegt op te komen. LEES MEER

Balk

REFERENDUM OF BURGERPEILING

Herinnert u zich deze nog

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft de PvdA voorgesteld een referendum of peiling te organiseren over de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Wij wilden aan onze inwoners de vraag voorleggen of de voorkeur uitging naar toetreding tot de Drechtsteden, een intensievere samenwerking met
Gorinchem of een herindeling in de Alblasserwaard met Molenwaard en Giessenlanden. Het belangrijkste besluit in de 60-jarige geschiedenis van het dorp neem je
namelijk niet zonder inwoners daarbij een stem te geven.
LEES MEER

 

Balk

PvdAHG

Waar staan we voor!

Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen in een socialer Hardinxveld-Giessendam. PvdAHG sterk en Sociaal Voor de vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop: Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdAHG is dat wij altijd hebben gestreefd dat iedereen in de samenleving kan participeren. Ongeacht wie of wat je ook bent, iedereen telt mee. Gelijke kansen voor iedereen. De PvdAHG vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat studeren, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is.

Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn daarom van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samenleven zijn basisvoorzieningen voor iedereen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen. Goed fatsoen. De PvdAHG staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout en crimineel gedrag. De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Juist in een tijd van grote financiële en economische onzekerheid moeten we op elkaar kunnen rekenen. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De PvdAHG heeft door de jaren heen bewezen daar garant voor te staan. We zijn koersvast en u kunt op ons rekenen.

Wat heeft de PvdAHG,

de laatste jaren bereikt.

PROGRESSBAR 1
 Sporthal Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 2
Nieuwbouw (Oranjewijk) Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 3
Begrafenis kosten omlaag
PROGRESSBAR 4
Wateroverlast op de agenda.
PROGRESSBAR 5
Samenwerking in de Regio.
mailto:pvdahg@gmail.com

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt,  De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan!

Politieke Partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam!

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt, 

De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

COUNTER 1

Vragen van inwoners beantwoord 

COUNTER 2

Moeten uitleggen waarom er geen Burgerpeiling is gehouden. 

COUNTER 3

Vragen van kiezers tijdens de campagne.

COUNTER 4

Vragen aan het College

Voor elkaar, Met elkaar, Oog voor elkaar

Top