Hij is er weer de nieuwe NIEUWSBRIEF

1 mei 2017

Nieuwsbrief nummer 15 2017 5DE jaargang, met o.a

METAALPLASTIEK STATION


Op 15 november 1958 is bij de ingebruikname van het nieuwe station Hardinxveld-Giessendam een metaalplastiek onthuld. Dit ontwerp van de
plaatselijke interieurarchitect Jan Borsje is door burgemeester A.L.C. Brinkman aangeboden als geschenk van de plaatselijke bevolking. Het bevindt
zich aan de linkerkant op de voorgevel. De afgelopen jaren was het kunstwerk nauwelijks zichtbaar door de ervoor staande haag. Dit was voor de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam enkele jaren terug aanleiding om Lees Meer

ANBI-INFORMATIE STICHTING DORPSBEHOUD HARDINXVELD-GIESSENDAM

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam
RSIN
Kamer van Koophandel 41118877
Post- en bezoekadres
Secretariaat: Kerkweg 72, 3371 AG  Hardinxveld-Giessendam

Beschrijving doelstelling

Het zich inzetten voor het behoud van cultuurerfgoed,- monumenten,  archeologische objecten en archeologische vondsten in de zin van de Erfgoedwet en voorts van die onroerende goederen, welke uit het oogpunt van karakter, architectuur of historie  voor het dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van belang zijn. Lees Meer

Hij is er weer de nieuwe NIEUWSBRIEF

28 januari 2017

Nieuwsbrief nummer 15 2017 5DE jaargang, met o.a

WELSTANDTOEZICHT TABÉ

Het kwaad is geschied: de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft het welstandstoezicht in de gemeente volledig afgeschaft. Er is zelfs geen excessenregeling vastgesteld, voor de gevallen dat het echt fout kan gaan. In een gemeente als de onze, met een kilometers lang stuk lintbebouwing, kan dat nare gevolgen hebben. In de praktijk spreekt men dan over het
‘roze toren effect’, waarbij wordt gedoeld op het gemak waarmee een buurman een wanstaltig bouwwerk kan neerzetten, waardoor het woon- en leefplezier in de directe omgeving danig wordt ondergraven. 

De inhoud kan het beste worden weergegeven met drie woorden:  Lees meer

BEHOUD, LEEFBAARHEID EN INFORMATIE.  

NIEUWSBRIEF DORPSBEHOUD HEEFT EEN NAAM 

De vijftiende nieuwsbrief van de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam is verschenen. Voordien heette die gewoon ‘nieuwbrief’, maar deze nieuwe editie heeft een naam. En wel een heel toepasselijke: BEHOUDEN & BEWAREN. Misschien niet zo spectaculair, maar wel een heel duidelijke. De naam geeft aan waar de stichting voor staat: behouden wat er is en dat bewaren voor de toekomst. 

SleutelgatPortiekBij woorden als behouden en bewaren zou je je de vraag kunnen stellen of ze niet een beetje veel dezelfde betekenis hebben. Dat is bij een nadere beschouwing en het raadplegen van een woordenboek echter niet zo. Behouden wil zeggen dat het niet wordt weggedaan en slaat op het heden. Bewaren duidt op het in stand houden met het oog op de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat de naam inhoudt dat je met respect moet omgaan wat het voorgeslacht ons heeft nagelaten om de generaties die nog gaan komen er ook van te kunnen laten genieten. 

In de nieuwste nieuwsbrief staat weer interessante informatie. De vaste rubrieken zoals de naam van een woning, iets over straatnamen, een ommetje, bijna vergeten woorden en kijken is wat anders dan zien, zijn natuurlijk weer vertegenwoordigd. Maar ook wordt er een pluim uitgedeeld voor een mooie vernieuwde brug aan ‘het eind’ van de Parallelweg, gaat het over de files op de A15 bij Hardinxveld-Giesendam, de afschaffing van het welstandstoezicht en staan er weer diverse aan vroeger herinnerende mijmeringen in. Ook iets over de overkant van de rivier, de polder, die bijna dagelijks aan verandering onderhevig is. Ook staan er bijzondere foto’s in de nieuwsbrief. Als u uw e-mailadres doorgeeft, krijgt u bij verschijnen de gewenste informatie: nieuwsbrief.sdb@gmail.com.

Van Hagi-manifestatie naar Hagi-dagen

Dit jaar is het zestig jaar terug dat de voordien zelfstandige gemeenten Giessendam en Hardinxveld werden samengevoegd tot één gemeente. Samenvoegen heette dat toen nog. Nu zou je dat een andere, wat omfloerste, naam geven, zoals fuseren of samenwerken… Lees meer

KLEUR KERKDEUREN WEER OSSENBLOED

Sinds enkele maanden hebben de deuren van de Hervormde kerk in de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam weer een historische kleur. Misschien wel hun oorspronkelijke kleur, want de toren waar de deuren deel van uitmaken, dateert van 1821 en in die tijd kwam de kleur ossenbloed weer in de mode. Een dergelijke manier van – dat mogen we hier wel zeggen – terug restaureren verdient zeker een pluim.   

Dit is een mooie gelegenheid om eens wat meer te weten te komen over die bijzondere naam ossenbloed. We gaan daarvoor te rade bij de website van Agriwiki. Daar staat over historische kleuren het volgende:
Bij een goede restauratie is een op de historie gebaseerde kleurkeuze belangrijk. Om het historisch kleurgebruik te begrijpen, is kennis over de belangrijkste historische pigmenten (poedervormige kleurstoffen) nodig.

Ossenbloed is echter geen pigment, maar de naam van een kleur. Ossenbloed is een naam die tot de verbeelding spreekt en tegelijkertijd veel vragen oproept. Verschillende bronnen melden dat in de middeleeuwen echt bloed van een os op de 
kozijnen en luiken gesmeerd werd. Dit was in de tijd dat lijnolieverven nog niet werden gebruikt voor vensters. Het ossenbloed had vooral de functie van bindmiddel. Ossenbloed droogt bruinzwart op, net als een wondkorstje. Door de opgedroogde bloedplaatjes, die aan elkaar hechten, werd het hout beschermd. Tegenwoordig wordt er onder de naam ossenbloed een roodbruine kleurgroep verstaan. Het is dus geen precies vast te stellen kleur, met naar wat we nu noemen een RAL-nummer, maar een groep van op elkaar lijkende kleuren. Wanneer de benaming ossenbloed voor deze kleurgroep in zwang is gekomen, is niet helemaal duidelijk.

Om deze kleurgroep te maken kunnen diverse 
rode okers of ijzeroxiderood gebruikt worden. In het oosten van ons land werd de kleur gemaakt door moerasijzererts uit de omgeving, ‘bonnis’ genoemd, fijn te malen en er vervolgens biest van een koe, die net heeft geworpen, aan toe te voegen. Biest is door het hoge eiwitgehalte zeer kleverig. De simpel verkregen verfstof was zeer duurzaam. Eén laag ging soms wel een mensenleven mee! Niet alleen de topgevelschotten van gebouwen werden ermee geverfd, maar ook de balken van vakwerkhuizen en zelfs kisten en kasten in huis. Het ‘echte’ ossenbloed wordt nu niet meer gebruikt, maar er is nog wel verf in deze kleur te koop.

De naam ossenbloed is heel bekend bij leken, maar de deskundige schildervakman gebruikt deze term niet. Die heeft het over
rode oker of ijzeroxide rood. In oude verfbestekken wordt wel de naam ossenkop, ossenkoprood of dodekop gebruikt.

 


 

 

 

 

 

Sneeuw en Schapen lanhs de Tiendweg Boven-Hardinxveld 

 

 

Hekje 

 

 

Besneeuwde Tiendweg Boven-Hardinxveld