• Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Nieuws en Vergaderdata
 • Roddels

  De uitspraak, quote van de maand!

  Nieuws en Meer
  slide2
 • slide3

  Fractie Spreekuur "PvdAHG"

  Donderdag 10 november houdt de PvdA-Hardinxveld-Giessendam weer een fractie spreekuur avond.
  Locatie Leeskamer Gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur . U bent weer van harte welkom!

  Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  In welke kern je ook woont!.

  Info Lees Meer
PvdAHG uw Lokalepartij

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt,
De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

29 september 2016

Inbreng PvdA Reserve toetreding Drechtsteden

Het college stelt ons voor een reserve te vormen om de kosten van de toetreding tot Drechtsteden uit te dekken. Een reserve van EUR 2,9 miljoen die gebaseerd is op een ‘actuele’ kostenraming (inmiddels van mei 2016). In het raadsvoorstel is te lezen dat daarmee binnen de maximale bandbreedte van het raadsbesluit van juli vorig jaar is gebleven. Maar is dat wel zo? Lees  meer

 

 

29 september 2016

Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders

 

Het is gelukt om de coalitie van Tab en SGP te overtuigen! Het voorstel werd niet teruggenomen. Wel hebben we het compromis weten te bereiken om de belasting terug te dringen naar 250 en 150 euro en na twee jaar goed te evalueren. Dit betekent een daling van deze belasting met 70%!!   Lees Meer.

21 september 2016

Reactie op vragen PvdAHG door College

 

PFOAOp 6 juni 2016 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen over de uitstoot van PFOA door Dupont/Chemours uit Dordrecht. Lees  meer

14 september 2016

Geheim, geheim, geheim

 

SlotWeet u het nog? Vijf maanden geleden vroegen wij u om te helpen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Waar moet de beste man of vrouw aan voldoen? Zowel online als op de markt gaf u punten mee aan de vertrouwenscommissie: de zes fractievoorzitters in de raad.  Lees Meer.

PvdAHG

Waar staan we voor!

Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen in een socialer Hardinxveld-Giessendam. PvdAHG sterk en Sociaal Voor de vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop: Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdAHG is dat wij altijd hebben gestreefd dat iedereen in de samenleving kan participeren. Ongeacht wie of wat je ook bent, iedereen telt mee. Gelijke kansen voor iedereen. De PvdAHG vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat studeren, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is.

Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn daarom van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samenleven zijn basisvoorzieningen voor iedereen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen. Goed fatsoen. De PvdAHG staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout en crimineel gedrag. De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Juist in een tijd van grote financiële en economische onzekerheid moeten we op elkaar kunnen rekenen. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De PvdAHG heeft door de jaren heen bewezen daar garant voor te staan. We zijn koersvast en u kunt op ons rekenen.

Wat heeft de PvdAHG,

de laatste jaren bereikt.

PROGRESSBAR 1
 Sporthal Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 2
Nieuwbouw (Oranjewijk) Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 3
Begrafenis kosten omlaag
PROGRESSBAR 4
Wateroverlast op de agenda.
PROGRESSBAR 5
Samenwerking in de Regio.
mailto:pvdahg@gmail.com

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt,  De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan!

2 juli 2016

Stimuleringsregeling funderingsherstel!

FunderingsherstelWij twijfelen of dit nu inderdaad het duurzame antwoord is om gedupeerden van de wateroverlast een handreiking te doen. Het is een renteloze lening, maar daar lijkt het dan ook wel mee gezegd. Inwoners hadden hier meer van verwacht, maar op zich is het wel goed dat er iets ligt. En dat het college hiermee kan faciliteren dat verschillende huizen kunnen worden opgevijzeld. Lees Meer

2 maart 2016

Communicatie onderhoud

graven stoort PvdAHG

De PvdA is ontevreden over de brief die de gemeente onlangs heeft verstuurd aan inwoners over de kosten van het jaarlijks onderhoud van een graf. Daarover heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college. De PvdA eist opheldering over de communicatie en vraagt zich onder meer..Lees Meer

2 maart 2016

Waarom PvdAHG? Daarom!

Regelmatig krijg ik de vraag waar de PvdA in ons dorp voor staat. Terecht! Als raadslid moet je immers weten waar je voor staat. Of de vragensteller het vervolgens met je eens is, is een tweede. Daar zijn ook verkiezingen voor. Elke vier jaar gaan HG’ers naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Lees Meer 

31 maart 2016

Tijd voor actie! 

De PvdA is content dat er nu een concreet voorstel ligt om de waterlast problematiek in Hardinxveld voor een groot deel bij de kop te pakken. De PvdA heeft dit meerdere keren op de politieke agenda willen zetten en gelukkig heeft de gezamenlijke inspanning, vooral ook ondersteund door betrokken inwoners, en politieke druk er nu toe geleid dat we het erover.. Lees Meer  

Politieke Partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam!

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt, 

De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

COUNTER 1

Vragen van inwoners beantwoord 

COUNTER 2

Amandementen

COUNTER 3

steeds moeten uitleggen, dat het huidige college er voor zichzelf zit.

COUNTER 4

Vragen aan het Collge

Voor elkaar, Met elkaar, Oog voor elkaar

Top