• Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Nieuws en Vergaderdata
 • Roddels

  De uitspraak, quote van de maand!

  Nieuws en Meer
  slide2
 • slide3

  Fractie Spreekuur "PvdAHG"

  Donderdag 8 september houdt de PvdA-Hardinxveld-Giessendam weer een fractie spreekuur avond.
  Locatie Leeskamer Gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur . U bent weer van harte welkom!

  Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  Lees de verrichtingen van uw Lokale Politieke Partij.

  Info Lees Meer
 • Partij van de Arbeid HG!

  In welke kern je ook woont!.

  Info Lees Meer
PvdAHG uw Lokalepartij

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt,
De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

7 november 2016

Inbreng PvdA Begroting 2017

Om te beginnen wil ik namens onze fractie het college en het ambtelijk apparaat danken voor het aanbieden van de Begroting en het beantwoorden van de vooraf gestelde vragen.

Tegelijkertijd willen we het college een verzoek te doen voor het volgende begrotingsjaar. Onze fractie heeft namelijk de nadrukkelijke wens om naar een voorbeeld van vele gemeenten onze begroting te voorzien van een visualisatie: oftewel de begroting in een oogopslag. Lees Meer

29 september 2016

Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders

 

Het is gelukt om de coalitie van Tab en SGP te overtuigen! Het voorstel werd niet teruggenomen. Wel hebben we het compromis weten te bereiken om de belasting terug te dringen naar 250 en 150 euro en na twee jaar goed te evalueren. Dit betekent een daling van deze belasting met 70%!!   Lees Meer.

29 september 2016

Reactie op vragen PvdAHG door College

 

PFOAOp 6 juni 2016 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen over de uitstoot van PFOA door Dupont/Chemours uit Dordrecht. Lees  meer

19 september 2016

Inbreng PvdA Reserve toetreding Drechtsteden

 

Het college stelt ons voor een reserve te vormen om de kosten van de toetreding tot Drechtsteden uit te dekken. Een reserve van EUR 2,9 miljoen die gebaseerd is op een ‘actuele’ kostenraming (inmiddels van mei 2016). In het raadsvoorstel is te lezen dat daarmee binnen de maximale bandbreedte van het raadsbesluit van juli vorig jaar is gebleven. Maar is dat wel zo? Lees  meer

PvdAHG

Waar staan we voor!

Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen in een socialer Hardinxveld-Giessendam. PvdAHG sterk en Sociaal Voor de vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop: Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdAHG is dat wij altijd hebben gestreefd dat iedereen in de samenleving kan participeren. Ongeacht wie of wat je ook bent, iedereen telt mee. Gelijke kansen voor iedereen. De PvdAHG vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat studeren, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is.

Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn daarom van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samenleven zijn basisvoorzieningen voor iedereen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen. Goed fatsoen. De PvdAHG staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout en crimineel gedrag. De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Juist in een tijd van grote financiële en economische onzekerheid moeten we op elkaar kunnen rekenen. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De PvdAHG heeft door de jaren heen bewezen daar garant voor te staan. We zijn koersvast en u kunt op ons rekenen.

Wat heeft de PvdAHG,

de laatste jaren bereikt.

PROGRESSBAR 1
 Sporthal Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 2
Nieuwbouw (Oranjewijk) Boven-Hardinxveld
PROGRESSBAR 3
Begrafenis kosten omlaag
PROGRESSBAR 4
Wateroverlast op de agenda.
PROGRESSBAR 5
Samenwerking in de Regio.
mailto:pvdahg@gmail.com

Partij van de Arbeid HG

uw lokale politieke partij

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt,  De Hardinxveldse PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan!

21 september 2016

Reactie op vragen PvdAHG door College

PFOAOp 6 juni 2016 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen over de uitstoot van PFOA door Dupont/Chemours uit Dordrecht. Lees  meer

2 oktober 2016

Voorstel Maatschappelijke Agenda (MAG)

·      De PvdA ziet positieve punten in de wijze waarop de doelgroepen benaderd zijn. Via mindmapping, ‘Koffie Met’s’ en zelfs een filmpje is op een vernieuwende wijze informatie gedeeld en opgehaald. Echter vanwege het ontbreken van een Ontmoeting hebben we helaas geen volledig beeld van de opinie van verenigingen en instellingen. Lees Meer

14 september 2016

Geheim, geheim, geheim

SlotWeet u het nog? Vijf maanden geleden vroegen wij u om te helpen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Waar moet de beste man of vrouw aan voldoen? Zowel online als op de markt gaf u punten mee aan de vertrouwenscommissie: de zes fractievoorzitters in de raad.  Lees Meer 

29 september 2016

Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders

 

Het is gelukt om de coalitie van Tab en SGP te overtuigen! Het voorstel werd niet teruggenomen. Wel hebben we het compromis weten te bereiken om de belasting terug te dringen naar 250 en 150 euro en na twee jaar goed te evalueren. Dit betekent een daling van deze belasting met 70%!!   Lees Meer.

 

Politieke Partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam!

Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam. Roddels, feiten, een ongeluk zit in een klein hoekje, sport, politiek en wat er zoal voorbij komt, 

De PvdAHG vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.

COUNTER 1

Vragen van inwoners beantwoord 

COUNTER 2

Amandementen

COUNTER 3

steeds moeten uitleggen, dat het huidige college er voor zichzelf zit.

COUNTER 4

Vragen aan het Collge

Voor elkaar, Met elkaar, Oog voor elkaar

Top