partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 • Liny de Jager (Lijsttrekker)

  Hoezo geen PvdA in Hardixveld-Giessendam

  Liny de Jager

  Liny de Jager 60 jaar oud. Gewerkt in de zorg en bij de politie Z-H-Z.

  Liny was zeer verontwaardigd toen bleek dat de PvdA Hardinxveld-Giessendam

  niet zou meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad 2018.

  Zij besloot actie te ondernemen en is nu lijsttrekker voor de PvdA in Hardinxveld-Giessendam.

  Liny is sociaal betrokken en haar speerpunten zijn dan ook zorg en welzijn, jeugd en ouderen.

  Ook wil zij dat de burgers van Hardinxveld-Giessendam meer betrokken worden bij de belangrijke

  beslissingen binnen de gemeente.

  Word nu lid.........

  Word lid van de PvdA, samen staan we sterkerEr is werk aan de winkel. Nederland moet anders. En daar hebben we uw hulp bij nodig. 

  Steeds meer mensen worden direct geraakt door de crisis. Hun baan dreigt te verdwijnen, hun pensioen staat op de tocht. Andere mensen gaat het persoonlijk goed. Maar ook zij maken zich zorgen. Over de manier waarop we met elkaar omgaan, of over de vraag of we onze gezamenlijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

  lees meer<

   

   

  Hardinxveld-Giessendam, een prachtige gemeente met vele karakteristieke eigenschappen die zich doet onderscheiden van anderen. Zo staat het bekend om haar prachtige uitgestrekte ligging aan de rivier de Merwede en zijn bewoners in het bezit van prachtige en unieke stukken polderlandschap. Deze gemeente wordt ook wel gezien als toegangspoort tot het Groene Hart van Nederland. Het is van belang dat het gemeentebestuur deze unieke kenmerken van Hardinxveld-Giessendam beschermt. Daarom staat bijvoorbeeld duurzaamheid hoog in het vaandel van de Partij van de Arbeid.

  Het moet eerlijkerDaarnaast is Hardinxveld-Giessendam een dorp met veel bedrijvigheid. De ligging aan rivier de Merwede zorgt voor veel mogelijkheden voor ondernemerschap en werkgelegenheid, maar daar moet het gemeentebestuur wel slim mee omgaan. Samen met ondernemers. Het is namelijk van belang dat in de moeilijke economische tijden die op ons af komen, er door het gemeentebestuur voor gezorgd wordt dat iedereen goed en blijvend kan wonen, werken en leven.

  Tot slot is Hardinxveld-Giessendam een dorp met heel verschillende soorten groepen mensen met verschillende achtergronden,  levensovertuigingen en met vaak heel verschillende kansen in het leven. De PvdA vindt het belangrijk dat ieder in zijn of haar waarde wordt gelaten en dat we elkaar respecteren om wie we zijn. We vinden dat iedereen meetelt. Op het gemeentebestuur rust de belangrijke taak om bruggen te bouwen tussen bevolkingsgroepen en goed samenleven te bevorderen. Hoe de PvdA dat gaat aanpakken? Dat er geen burgerraadpleging met betrekking tot het toetreden bij Drechtsteden is gehouden vind uw lokale Partij PvdA Hardinxveld-Giessendam een gemiste kans. Er waren meer opties tot samenwerking en toch je eigen identiteit kunnen bewaren. 

  Beginselen van de P.v.d.A.

  Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen in een socialer Hardinxveld-GiessendamPvdA sterk en Sociaal

  Voor de vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop: Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdA is dat wij altijd hebben gestreefd dat iedereen in de samenleving kan participeren. Ongeacht wie of wat je ook bent, iedereen telt mee.  Gelijke kansen voor iedereen. De PvdA vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat studeren, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is.  Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn daarom van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samenleven zijn basisvoorzieningen voor iedereen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen. Goed fatsoen. De PvdA staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout en crimineel gedrag. De PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan.  Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Juist in een tijd van grote financiële en economische onzekerheid moeten we op elkaar kunnen rekenen. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De PvdA heeft door de jaren heen bewezen daar garant voor te staan. We zijn koersvast en u kunt op ons rekenen.
Top