Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

De visser en het onrecht interview met Niek Verkaik en Teun Sluimer


Jan Schuurman Hess

 

4 januari 2013

 

Sfeerplaatje bij Visserij Klop, Boven-HardinxveldDeze week was ik bij de familie Klop, riviervissers aan de Merwede en dat al meer dan vierhonderd jaar. Ik was er samen met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, fractievoorzitter Niek Verkaik en oud wethouder Teun Sluimer van de PvdA Hardinxveld-Giessendam. Dorette Corbey, van de adviesraad voor Wetenschap & Technologie, moest zich op het allerlaatste moment verontschuldigen.

 

Merwede en Biesbosch

De familie Klop heeft in Hardinxveld- Giessendam een ambachtelijk visserijbedrijf met een geschiedenis en een traditie van ruim vierhonderd jaar. Zij vissen met fuiken en kleine boten op de rivieren en binnenwateren in en om de Merwede en Biesbosch. Met een bewonderenswaardige moed zetten zij zich in voor verbetering van het riviermilieu en de rivierbodem. Ondanks nadrukkelijke tegenwerking van de overheid doen zij hun best om het hoofd boven water te houden.


Wat is hier de kwestie? In de rivierbodem zit, zoals overal ter wereld, veel gif, zoals dioxine. Dat gif komt terecht in de voedselketen. Het gaat om uiterst kleine hoeveelheden gif, maar toch… het is een groot probleem. Verantwoordelijk voor het gif zijn de lozingen van industriële, farmaceutische en chemische bedrijven langs de rivieren.

 

Chinese wolhandkrab

De voorbije maanden is een vangstverbod ingesteld voor paling en wolhandkrab. De reden is dat minimale hoeveelheden dioxine in paling en wolhandkrab zijn vastgesteld. De Chinese wolhandkrab is een exoot die zich in de zuidwestelijke delta heeft ontwikkeld als een plaag die dijken en pijlers (o.a. Van de Hogesnelheidslijn) ondermijnt. Een vrouwelijke wolhandkrab krijgt 100.000 nakomelingen.


Anders dan bij paling zit het minimale gif bij de wolhandkrab in het maag-darmkanaal. Wanneer de krab een poosje in schoon water wordt gehouden, spoelt dat maag-darmkanaal schoon en is de krab vrij van dioxine. Toch heeft het kabinet op 1 april 2011 een algeheel vangstverbod op alle grote rivieren, tot aan Hoek van Holland toe, afgekondigd voor paling en de wolhandkrab. Het visserijbedrijf van de familie Klop kan zo geen kant op, en dat geldt voor alle riviervissers in Nederland. Wat er hier bij komt is dat de overheid al meer dan twintig jaar de familie Klop dwars zit. Visrechten die al decennia (sommige rechten dateren zelfs uit de Tachtigjarige oorlog) in het bezit zijn van de familie.

 

David tegen Goliath

Via een WOB procedure van vele jaren blijkt dat een ambtenaar van het ministerie van voorheen Landbouw en Visserij met een dubbele agenda heeft gewerkt. Henk Emregts is de verantwoordelijk ambtenaar; hij is een actief sportvisser en binnen de sportvisserij Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor vergunningen en controle. Tegelijk was hij er als ambtenaar van het ministerie verantwoordelijk voor dat de vergunningen van de familie Klop werden afgenomen en in handen werd gegeven van de sportvisserij…. Deze situatie duurt al ruim negentien jaar… het is David tegen Goliath.


De twee miljoen sportvissers hebben zo hun belangen en stromannen, ook in de media. Het VARA programma Zembla werd door de sportvisserij gebruikt om aan te tonen dat een vangstverbod op paling noodzakelijk was vanuit het oogpunt van volksgezondheid. In tegenstelling tot beroepsvissers mogen sportvissers wel op paling blijven vissen, zolang zij de paling maar gelijk terug zetten.

Een andere ambtenaar van het ministerie heeft vader Ruub Klop toegesnauwd: “Al kost het ons tien jaar, maar we maken jullie kapot.”

 

Onaanvaardbaar

Die uitspraak is onaanvaardbaar; zij ondermijnt het vertrouwen in democratie, in rechtvaardigheid. Niet alleen de familie Klop en hun prachtige traditie wordt daarmee onrecht aan gedaan, maar ook de gemeenschap; niet meer, niet minder.

Dat laten we niet gebeuren, hebben Lutz, Niek, Teun en ik na afloop van ons bezoek tegen elkaar gezegd. We gaan de strijd aan, stap voor stap…


De voettocht van Jan is te volgen op zijn site en via Twitter.

 

Top