Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

 

Partij van de Arbeid stelt vragen aan het college

 

31 januari 2013

 

Onderwerp: Vragen naar aanleiding van het televisieoptreden van Wethouder Boerman inzake leges voor lijkbezorging.

In 2011 heeft de Partij van de Arbeid vragen gesteld naar aanleiding van de hoogte van de leges voor lijkbezorging. Deze vragen hadden betrekking op het feit dat voor het bijzetten van een urn dezelfde leges in rekening worden gebracht als voor begraven. De PvdA heeft destijds aangegeven dat de kosten voor het bijzetten van een urn en/of het verstrooien van as erg hoog zijn in vergelijking met de kosten die de gemeente moet maken om deze wijze van lijkbezorging mogelijk te maken. Een bedrag van bijna 1100,- euro betekent volgens de PvdA dat de gemeente een fors uurtarief in rekening brengt als men bijvoorbeeld kijkt naar de werkzaamheden die de medewerker op de begraafplaats moet verrichten.

 

Programma Kassa

Afgelopen zaterdag was in het VARA-Programma Kassa een item dat ging over het uitstrooien van as en de kosten daarvan. Vanuit een vergelijkend onderzoek tussen gemeenten bleek dat onze gemeente aan kop staat. Kassa dus!

In hetzelfde programma gaf wethouder Boerman namens het college antwoord op vragen betreffende de hoogte van leges die in Hardinxveld-Giessendam gerekend worden voor het verstrooien van as. Gelukkig stelde de wethouder ons wat gerust. Nieuw beleid op het gebied van lijkbezorging is in de maak. Desondanks stellen wij graag aan het college een aantal aanvullende vragen.

-       Heeft het college inzicht in de werkelijke kosten die gemaakt worden bij het uitstrooien van as?

-       Is het college het met de PvdA eens dat de door de gemeente gemaakte kosten voor het uitstrooien van as en het
        bijzetten van een urn niet in verhouding staan met de hoogte van de leges die gerekend worden?
-       En is men het met de PvdA eens dat de hoogte van de leges voor het bijzetten van een urn en of
        asverstrooiing, net als in de meeste andere gemeenten meer in verhouding moet zijn?

Wethouder Boerman gaf aan dat de hoge leges het gevolg zijn van het huidige door de gemeenteraad vastgestelde beleid en dat nieuw beleid in de maak is.

-       Kan worden aangegeven wanneer dit nieuwe beleid naar de gemeenteraad wordt verstuurd ter consultatie?

-       En kan tevens worden aangeven welke delen van Hardinxveld-Giessendam zijn vrijgegeven voor het uitstrooien van
        as?

 

Namens de PvdA-fractie dank ik bij voorbaat het college voor de beantwoording.

 

Joop Kuipers

Top