Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Partij van de Arbeid stelt vragen aan het college

 

Partij van de Arbeid stelt vragen aan Martin Loose, Statenlid PvdA -ZH  

 

14 februari 2013

 

Mobiliteitsprobleem

 

Hardinxveld-Giessendam is een geweldig dorp om in te wonen, het is een langgerekt dorp met aan de ene kant de Rivier de Merwede, en aan de andere kant de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

 

Ons dorp wordt door de A15 in tweeën gedeeld, dat heeft tot gevolg dat de ontsluiting van Hardinxveld-Giessendam door de steeds drukker wordende verkeersstroom tot grote drukte leidt op de aanrij route binnen Hardinxveld-Giessendam zelf.

 

Hardinxveld-Giessendam is bereikbaar, en te verlaten via de op en afrit Hardinxveld-Giessendam  (west) of op en afrit Hardinxveld-Giessendam (centrum) welke meestal ook gebruikt wordt door de toeleveranciers van en naar het bedrijventerrein en de langs de rivier gelegen maritiem bedrijven.

 

Ook is het mogelijkheid om Hardinxveld-Giessendam te bereiken en of te verlaten via de op en afritten bij knooppunt Gorinchem op de A27. Docht is een soort van sluiproute welke de veiligheid op de rivierdijk richting de genoemde bedrijven terreinen er niet beter op maakt.

 

Een steeds vaker voorkomend probleem, door de files op de A15 in beide richtingen wordt het voor de toeleveringsbedrijven een steeds groter probleem. De files staan er in de ochtend en avond.

Deze staan van de af de oprit Nieuweweg (Hardinxveld-Giessendam centrum) tot aan de randweg van Dordrecht (knooppunt Papendrecht). Richting Gorinchem begint de file meestal bij het Texaco-tankstation. Door deze files op de A15 wordt Hardinxveld-Giessendam ook als sluiproute gebruikt. Zo ook wordt het dorp Schelluinen een sluiproute, via de brug over het Kanaal van Steenenhoek via de dijk, weer richting A27.

omgeveving Hardinxveld-Giessendam A15.gif

 

Als we de nota’s, en of planvorming er bij nemen komen we het volgende;      

 

Dat al jarenlang gewerkt is aan een gefaseerde verbreding van de A27 tussen Lunetten en Hooipolder, te beginnen met de Merwedebrug, naar alle waarschijnlijkheid, op zijn vroegst in 2013.

 

-     Dat al jaren wordt gesproken over de verbreding van de A15.

-     Dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: Ministerie van Infrastructuur en Milieu), de Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en de GR Drechtsteden zich op 29 juni 2009 in het kader van het programma Randstad Urgent en met het oog op de komst van een Containertransferium (CT) in de polder Nieuwland bij Alblasserdam hebben verbonden aan een studie naar de verkeersdoorstroming op de A15 op het specifieke baanvak Papendrecht – Gorinchem.

-     Dat het Ministerie op 7 november 2011 besloten heeft om de vervolgstudie naar het traject – Gorinchem van de BO-MIRT agenda te halen, met als argumentatie dat er geen financiële ruimte is voor de uitvoering van maatregelen die eventueel uit de studie voortvloeien.

-     Dat de beschikbaarheid van geldelijke middelen voor uitvoeringsaspecten niet als voorwaarde vooraf is benoemd om genoemd verkeersdoorstromingsonderzoek uit te voeren.

-     Dat de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam zich zorgen maakt over het stilleggen van de planstudie A15 Papendrecht Gorinchem.

-     Dat de verkeerssituatie in onze regio problematisch is. Zowel de A15 als de A27 worden dagelijks geteisterd doorA27 Brug over de Merwede bij Gorinchemlange files en dat heeft grote gevolgen, o.a. qua verkeersonveiligheid , voor de provinciale wegen en de doorgaande wegen in de aanliggende dorpen.

-    Dat het niet doorstromen van het verkeer schadelijk is voor het milieu. Bovendien is een slechte bereikbaarheid nadelig voor een voorspoedige economische ontwikkeling.

-    Dat met de realisatie van het Containertransferium (CT) in Alblasserdam 200.000 containers per jaar verwerkt gaan worden die ook over de A15 vervoerd gaan worden.

·     Om ook suggestie mee te geven, kan de oplossing worden gevonden door een extra rijstrook vanaf de oprit Nieuweweg richting Gorinchem, welke enkel gebuikt mag worden voor verkeer dat richting Nijmegen gaat, en de andere twee rijstroken zijn voor richting Utrecht en Breda.

·      Richting Rotterdam, daar is duidelijk aanwijsbaar waar de files ontstaan, dat is het knooppunt Papendrecht. Het zou al een verbetering zijn als daar de afrit naar de randweg van Dordrecht op een andere manier wordt ingericht. Dit zou met een extra viaduct opgelost kunnen worden zodat de verkeerslichten (die voor veel vertraging zorgen) kunnen verdwijnen. 

De Partij van Arbeid Hardinxveld-Giessendam hoopt dat u als Statenlid van Zuid-Holland de problematiek waar we in bovenstaande aan bloot worden gesteld als aandachtspunt op de agenda  (krijgt) zet. 
Als u er aandacht voor krijgt en er zijn ontwikkelingen die wijzen in de richting van ons verzoek, en dat hopen we natuurlijk vurig. Dat zou een behoorlijke verbetering voor ons dorp kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet namens de Fractie,

Joop Kuipers

 

Top