Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Inleiding Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 Samen werkt Beter

Hardinxveld-Giessendam (HG) is een prachtige gemeente in de Alblasserwaard. Karakteristiek zijn de rivier de Merwede met haar bedrijvigheid en recreatie en het cultuurhistorische polderlandschap als toegangspoort tot het Groene Hart. Andere belangrijke kenmerken zijn de optimale bereikbaarheid over weg, spoor en water en de nabijheid van goede zorg, een theater, bedrijvigheid, horeca, winkels en vele arbeidsplaatsen. De PvdA wil het karakter van HG behouden en tegelijkertijd de kansen die er zijn nog beter benutten. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf.

De komende jaren staan er grote veranderingen op stapel. Veranderingen die ons dorp voor een
flinke uitdaging plaatsen. Zo is HG vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van zorg voor onze jeugdigen (Jeugdwet), het begeleiden van werkzoekenden naar passend werk (Participatiewet) en de begeleiding van onze hulpbehoevende inwoners (nieuwe WMO). Dit naast de zorgtaken die HG nu al heeft zoals hulp in de huishouding en opvoedondersteuning. De gemeente moet deze nieuwe taken in samenwerking met andere gemeenten oppakken met beduidend minder geld. Hoe gaan we dit zo organiseren dat de kwaliteit van zorg en begeleiding op peil blijft? En hoe zorgen we ervoor dat mensen en gemeenteraden daarop effectief invloed kunnen uitoefenen? Belangrijke vraagstukken voor HG. En dat in een tijd waarin de gevolgen van de crisis steeds meer merkbaar worden voor onze inwoners. Bestaande zekerheden staan onder druk; heb ik straks nog een baan of heb ik kans op een baan na mijn opleiding, hoe zit het met mijn pensioen, welke kant gaat het op met de hypotheekrente en kan ik wel een huis kopen of huren? De crisis treft ons allemaal.

De PvdA is een partij waar u op kunt rekenen, ook als het moeilijk wordt. Zeker in mindere economische tijden staan wij voor gelijke kansen en eerlijk delen. ‘Meedoen’ is wat ons betreft de komende periode het centrale thema. Om de uitdagingen het hoofd te bieden willen wij dat iedere inwoner van Hardinxveld-Giessendam meedoet, maar ook mee kán doen. Dat is waar de PvdA op inzet. Daarbij is het belangrijk om de mogelijkheden die er in ons dorp zijn hiervoor ten volle te benutten. In dit verkiezingsprogramma ‘Samen werkt beter!’ leest u wat volgens de PvdA de mogelijkheden zijn ten aanzien van de hoofdthema’s van de PvdA: Wonen, Werken en Welzijn.

DDe huidige tijd biedt namelijk ook volop kansen voor de nieuwe raadsperiode. Door creativiteit, scherpte en lef wil de PvdA ons dorp nóg aantrekkelijker maken voor haar inwoners, maar ook voor ondernemers om zich hier te vestigen. De aantrekkelijkheid van de gemeente hangt in grote mate samen met het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur. Hier ligt een belangrijke taak voor alle politieke partijen. De PvdA vindt het van belang dat de inwoners worden gehoord en serieus worden genomen. Uw mening telt bij de PvdA!

Bestuur Partij van de Arbeid

Lees HIER het complete programa

Top