Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Een team met de poten in de klei en met een sterke binding met Hardinxveld-Giessendam

PvdA-team startklaar

12 april 2014

Op 27 maart is de nieuwe PvdA-fractie geïnstalleerd. De komende raadsperiode 2014-2018 zijn Niek Verkaik (25) en Eelke Kraaijeveld (32) de PvdA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Ondanks hun relatief jonge leeftijd vormen zij een ervaren politiek team. Zo heeft Niek zich de afgelopen raadsperiode als burgerlid en fractievoorzitter (vanaf 2012) succesvol ingezet voor de komst van startersleningen en vrije sluitingstijden in de horeca. En heeft Eelke als PvdA-wethouder zich flink hard gemaakt voor goede onderwijshuisvesting, het opknappen van schoolpleinen en  speelplaatsen, en voor een goede en sociale invoering van de nieuwe taken als het gaat om werk en zorg.

 

De komende tijd blijft het PvdA-team zich inzetten voor ons dorp. Niet alleen door problemen te benoemen, maar juist door oplossingen aan te dragen. Samen met inwoners, verenigingen en ondernemers werken wij aan een sociaal Hardinxveld-Giessendam. Zo willen wij starters op de arbeids- en woningmarkt steunen. Wij willen werken aan welzijn en vinden het tijd voor sportbeleid. Daarnaast krijgt de gemeente de komende jaren extra taken als het gaat om werk en zorg. Een flinke uitdaging die we samen met onze inwoners aangaan. De menselijk maat staat daarbij centraal. De PvdA gaat voor werk en goede zorg voor mensen waarbij inspraak vanzelfsprekend is!

Burgerleden

Niek en Eelke staan er de komende raadsperiode niet alleen voor, maar worden gesteund door Esmeralda Klomp en Koos van Zwienen. Zij worden spoedig beëdigd als burgerlid voor de PvdA en gaan als volwaardig fractielid meedraaien. De raadservaring en kennis van Koos van Zwienen op het gebied van ruimtelijke ordening is een welkome aanvulling voor fractie. En van Esmeralda mogen we als onderwijzeres veel verwachten als het gaat om (speciaal) onderwijs en jeugdbeleid. Zij draaide de afgelopen jaren al mee met de steunfractie van de PvdA. 

Het mag duidelijk zijn dat de PvdA startklaar staat voor de nieuwe raadsperiode. Een team met de poten in de klei en met een sterke binding met onze lokale samenleving vanuit het verenigingsleven, de sport en de horeca. Wij brengen de samenleving naar binnen in het gemeentehuis. En vanuit de gemeenteraad gaan wij kritisch volgen of het nieuwe college het sociale beleid niet uit het oog verliest.

Top