Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


PvdA Hardinxveld-Giessendam neemt stelling tegen Wilders

 

12 april 2014

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PvdA Hardinxveld-Giessendam (31 maart jl.) is uitgebreid gediscussieerd over de inmiddels beruchte woorden van PVV-leider Geert Wilders. Nota bene op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, een feestavond van de democratische rechtsstaat, liet PVV-leider Geert Wilders zijn aanhang roepen dat zij ”minder, minder, minder” Marokkanen wilden. Wilders zei vervolgens dat de PVV “dat gaat regelen”. Ook in een persverklaring van enkele dagen later liet hij weten bij zijn woorden te blijven. Teleurstellend!

Met de uitspraken gaat Wilders overduidelijk de grens over van wat toelaatbaar is. De ALV van de PvdA vindt de opruiende manier waarop Wilders politiek bedrijft verwerpelijk en een aanval op de democratische rechtsstaat zoals wij die kennen. In Nederland en dus ook in Hardinxveld-Giessendam word je namelijk beoordeeld op basis van wat je doet en niet veroordeeld, omdat je van een bepaalde afkomst bent, een ander geloof hebt of op mannen dan wel op vrouwen valt. Kortom, we respecteren en onderschrijven Artikel 1 van de Grondwet.

We hebben steeds gedacht dat geen aandacht aan Wilders besteden effectiever was dan reageren. Het maatschappelijk debat is namelijk van de samenleving als geheel en niet alleen van de PvdA en de PVV. Maar Wilders gaat steeds verder in zijn uitspraken. Daarom neemt de PvdA Hardinxveld-Giessendam nu openlijk stelling daartegen en sluit zich aan bij de woorden die vicepremier Lodewijk Asscher namens het kabinet uitsprak op 21 maart: “Politici hebben als de taak om problemen te benoemen en op te lossen, en niet om de samenleving te vergiftigen door mensen tegen elkaar op te zetten.”

Voor de volledige reactie van Asscher zie: https://www.youtube.com/watch?v=BiwSmL5gMoM (vanaf tweede minuut).

Top