Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Ik schrok er zelf van

 

19 april 2014

PvdA-er Joop Kuipers zegt raad gedag

H'VELD-G'DAM - Joop Kuipers (60) verlaat dan wel na 17 jaar de gemeenteraad, maar de politiek laat hem niet los. Hij blijft lid van de steunfractie van de PvdA en is beschikbaar als raadgever. De Hardinxvelder heeft oog voor het gebeuren in de samenleving en zet zich nog steeds vol overgave in, bijvoorbeeld voor de Huurdersraad en de stichting Dorpsbehoud. ,,Ze zullen me nog zeker terug zien.''

Door Annika Both - Bron Het Kompas
.

Het officiële afscheid van de raad is al achter de rug, maar eigenlijk geeft Joop Kuipers de politiek nog niet op. Hij blijft contact houden met fractievoorzitter Niek Verkaik, (bijna oud-)wethouder Eelke Kraaijeveld en andere PvdA-ers. Misschien is het even een kwestie van wennen, want zijn eigen besluit was ook voor hem een verrassing. ,,Ik schrok er zelf van, toen ik zei dat ik wilde stoppen. Het was tijdens de gesprekken met de verkiezingscommissie en het rolde er als vanzelf uit. Ja, ik vind de politiek nog steeds leuk, het blijft boeien, maar ik laat het liever over aan de jonkies.''


Joop Kuipers trad in 1994 toe tot de raad, na al enige jaren actief te zijn in het bestuur van de partij. Hij maakte zich hard voor het behoud van oude gebouwen en goede nieuwbouw. Nog steeds gaat het hem aan het hart. ,,Het dorpse karakter van Hardinxveld-Giessendam moet bewaard blijven. De gebouwen die hier staan zijn beeldbepalend en deel van onze geschiedenis.'' Het mooist vind Kuipers de lintbebouwing langs de dijk, een typisch kenmerk van Hardinxveld. ,,Ik ben erg zuinig op de dijk.

Tijdens het verzwaren van de dijk hebben we hard voor geknokt dat we niet zo'n zelfde kaalslag als in Sliedrecht mee zouden maken.'' Vanzelfsprekend is hij kritisch op nieuwbouw. ,,Ik heb niets tegen flats, maar zulke specifieke gebouwen moeten nuttig zijn. Het overgrote deel van deze gemeente bestaat tenslotte uit laagbouw.'' Het welstandsvrij bouwen in de nieuwe wijk Morgenslag vindt Kuipers spannend. ,,We zullen zien wat daar uit komt. Natuurlijk is het heel persoonlijk wat je mooi vindt of niet. Ik leg echter mijn mening niet op aan anderen, ik zeg alleen dat nieuwbouw in het bestaande dorpsbeeld moet passen.'' 

Zijn raadslidmaatschap is ten einde, maar Kuipers houdt vast aan zijn speerpunten: de verkoop van de gemeentehaven, de vinger aan de pols bij de vernieuwing van de Oranjebuurt en de aanschaf van reclamemasten door de gemeente. Wat hij nu met zijn vrije tijd gaat doen? Tijd besteden aan zijn twee kleinkinderen, voor goede voorwaarden strijden in de Huurdersraad en meer verdiepen in het maken van websites.

Top