Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Coalitie blokkeert brede burgerpeiling over bestuurlijke toekomst HG

 

25 april 2014

Tab en SGP hebben afgelopen donderdag (24 april) tegen het voorstel van de vier oppositiepartijen gestemd om inwoners meer inspraak te geven over de bestuurlijke toekomst van ons dorp.

In een motie riepen CU, CDA, VVD en PvdA op om via een (digitale) burgerpeiling de voorkeur van onze inwoners te toetsen als het gaat om de bestuurlijke richting van de gemeente. De partijen willen bewoners actiever betrekken. De coalitiepartijen, Tab en SGP, blokkeerden dit.
.

Gaat de voorkeur uit voor aansluiting bij de Drechtsteden, voor fusie met Giessenlanden en Gorinchem (uitkomst Commissie Schutte) of voor samenwerking in de Alblasserwaard met Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem? De gemeenteraad zal binnenkort een keuze moeten maken uit deze verschillende samenwerkingsvarianten. De stem van de Hardinxveld-Giessendammer moet daarbij gehoord worden vinden CU, CDA, VVD en PvdA..

Via een digitale enquête krijgt iedereen de kans op inspraak. De nieuwe coalitie vindt dit blijkbaar niet noodzakelijk. Volgens Tab-SGP is een gesprek in de Ontmoeting voldoende.
De PvdA vindt alleen het voeren van een gesprek in het gemeentehuis met hooguit 20 inwoners onvoldoende. Samen met de  andere oppositiepartijen hechten wij nu eenmaal waarde aan de stem van een zo groot mogelijk deel van de bevolking. Het gaat namelijk om een belangrijke keuze. De gemeente staat voor de grootste veranderingen in haar bestaan als het gaat om de zorg, voorzieningen en de leefbaarheid.

Top