Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Onder het motto 'Samen werkt beter'

presenteert de Partij van de Arbeid Hardinxveld-Giessendam vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.

Het programma is opgebouwd uit drie hoofdthema's Wonen, Werken en Welzijn. De belangrijkste speerpunten daarin zijn de decentralisaties en het tegengaan van werkloosheid. De PvdA wil goede zorg en welzijn voor onze inwoners door in te zetten op maatwerk, preventie en eigen regie. Verder zet de PvdA in op het tegengaan van werkloosheid en het ondersteunen van starters op de arbeids- en woningmarkt, het neerzetten van sportbeleid en het gelijk houden van de woonlasten. Ten slotte wil de PvdA hondenbelasting gericht besteden aan voorzieningen voor honden zoals uitrenvelden. 

 

De drie thema en bijbehorende PvdA-speerpunten zijn getoetst door vertegenwoordigers van diverse verenigingen en instellingen in onze gemeente. Het programma is te downloaden op deze PvdA-website.

De inhoud van het PvdA-programma laat zien dat de PvdA maatschappelijke vraagstukken van Hardinxveld-Giessendam niet alleen signaleert, maar ook aanpakt. Lijsttrekker Niek Verkaik: "Problemen benoemen is één, maar met een oplossing komen is twee. Met een energiek PvdA-team van rasechte Hardinxvelders blijven we politieke oplossingen aandragen voor de lokale vraagstukken van nu en van de toekomst. Wij blijven waar mogelijk streven naar verbetering van gemeentelijk beleid en dienstverlening. Daarbij gaan wat ons betreft mensen voor protocollen." 

De afgelopen vier jaar heeft de fractie zich onder meer met resultaat ingezet voor de komst van startersleningen en het vrijgeven van de sluitingstijden in de horeca. Daarnaast heeft PvdA-wethouder Eelke Kraaijeveld zicht hard gemaakt voor goede zorg en ondersteuning van ouderen, kwalitatieve onderwijshuisvesting en het opknappen van speelplaatsen in samenspraak met omwonenden.

Lees HIER het Verkiezingsprogrmma

Top