Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Startersleningen & Jeugdhulp middels BRTA (beleidsrijk transitiearrangement)

 

30 september 2014

Startersleningen

 

Teleurstellend voorstel; dom en onverstandig. Het is voor de inwoners in Hardinxveld duidelijk dat de de PvdA het belangrijk vind en vond om waar zaken knellen, hiervoor oplossingen aan te dragen. Deze coalitie trekt haar handen af van jongeren die zich orienteren op een huis en we zijn benieuwd of de doelen uit de nota wonen wat betreft jongeren en starterswoningen gehaald gaan worden. Natuurlijk zijn er lichtpuntjes tbv de economie, maar de woningmarkt is verre van hersteld!  Nu rigoureus stopzetten van iets wat net in gang is gezet en steeds meer blijkt te werken, en waar makelaars en gebruikers tevreden over zijn is dom. Zie ook positieve evaluatie! Krijgt nu geen kans. Ondanks, dat met een relatief beperkt budget jongeren en mensen die hun huis willen verkopen, in ons dorp geholpen konden worden (helft vanuit Rijk). Daarnaast blijven gemeenten om ons heen deze regeling handhaven, dus afschaffen onverstandig. Kortom dom en onverstandig. Voor de rest heeft de PvdA hier voldoende over gezegd bij Algemene beschouwingen.  

Jeugdhulp middels BRTA (beleidsrijk transitiearrangement) 

Complimenten tbv kwaliteit stukken, kracht van 17 gemeenten hiermee duidelijk, vervolg op 'beleidsarm transitiearrangement'. We zetten hiermee als gemeenten in ZHZ een grote stap in deze grote en belangrijke opgave, risico's steeds meer in beeld, maatwerk wordt mogelijk gemaakt. Veel moet nog uitgewerkt worden, maar zoals we van de wethouder mogen begrijpen in de media wordt er voortvarend gewerkt. Ondanks dat het onzekere tijden zijn is het goed dat onze inwoners dat van ons college en raad horen, de informatiekrant vinden wij dan ook een goed initiatief. 

Over de plannen zelf:

- PvdA houdt wel positie van client goed in de gaten (bijv clientenondersteuning), ook via de ombudsman van de PvdA. Daarnaast - in lijn met onze inbreng in juli - leggen wij de vinger bij de belangentegenstrijdigheden die op kunnen treden binnen het sociaal wijkteam.

- En wij letten ook goed op dat iedere jeugdige die zorg nodig heeft dit ook krijgt.

- En als er klachten zijn moeten deze onafhankelijk beoordeeld worden, ook om er van te kunnen leren en verbeteren. Kijken we reikhalzend naar uit!

- Ruimte voor de professional, ruimte voor vakmanschap, ruimte voor een menselijke maat. De dijken moeten op sociale deltahoogte Iedereen die zorg nodig heeft moet van de gemeente opgaan kunnen! 

Top