Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Naar Drechtsteden? Wat vindt u?

 

21 november 2014

Na maanden van stilte sprak de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam op donderdag 6 november over de toekomst van Hardinxveld-Giessendam. De gesprekken over samenwerking tussen de colleges van de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam zouden zijn mislukt.

De volgende stap zou het starten van een onderzoek naar toetreding tot de Drechtsteden zijn. Echter, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie stelden voor om eerst de mening van de inwoners over deze stap te peilen. Zij wilden dit doen via een (digitale) enquête. De keuze  voor de bestuurlijke toekomst heeft namelijk verregaande gevolgen voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. De coalitiepartijen, T@B en SGP, blokkeerden een dergelijke peiling helaas.

Uiteindelijk hebben T@B en SGP besloten om slechts twee inspraakmomenten te organiseren waarop inwoners worden geïnformeerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 26 november om 19:30, locatie in de Lange Wei en op zaterdag 29 november om 10:30, locatie de Calvijn. De VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie hechten grote waarde aan uw mening. De partijen roepen alle inwoners op om bij deze bijeenkomsten hun mening kenbaar te maken. Naar de Drechtsteden? Laat van u horen!

Top