Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Vragenkwartier: Onderwerp: Communicatie Omnivera richting bewoners Oranjewijk

De Oranjewijk in Boven-Hardinxveld wordt de komende jaren in enkele fasen gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met name voor de bewoners die al tientallen jaren in de Oranjewijk wonen is het verplicht moeten verlaten van hun huurwoning een ‘hard gelag’. De sloop van de wijk ligt gevoelig en dat vraagt om begripvolle communicatie en duidelijke informatie vanuit Omnivera richting haar huurders.

Naar aanleiding van recente mediaberichtgeving en contacten met enkele bewoners van de Oranjewijk in Boven-Hardinxveld heeft de PvdA-fractie de volgende vragen:

1.       Is het college van B&W bekend met de ontstane onrust onder de bewoners van de Oranjewijk?

2.       Is het college van B&W net zoals de PvdA van mening dat een duidelijke en begripvolle wijze van communiceren en informeren onrust kan voorkomen en onduidelijkheid kan wegnemen?

 

3.       Is het college van B&W voornemens om met Omnivera in gesprek te gaan over de ontstane onrust en de wijze waarop door Omnivera richting de bewoners is gecommuniceerd?

4.       Kan het college van B&W aangeven of de ontwikkelingen in de Oranjewijk onderwerp van gesprek zijn tussen de
          gemeenteraad en Omnivera tijdens de bijeenkomst op 6 februari aanstaande? 

Overigens is het is voor de PvdA-fractie duidelijk dat formeel en wettelijk gezien niet de politiek, maar de Huurdersraad en de Klankbordgroep van de Oranjewijk aan zet zijn. De Huurdersraad bezit de formele en wettelijke bevoegdheden als het gaat om de belangen van de huurders van Omnivera. De PvdA zal die bevoegdheden te allen tijde respecteren.  

Namens de PvdA-fractie,

 

Top