Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Verkiezingsuitslag

 

24 maart 2014

Voorzitter

De kiezer heeft gesproken. En in grote getale. Met een opkomstpercentage van ruim 70 procent scoort Hardinxveld-Giessendam ver boven het landelijk gemiddelde. Daar mogen en moeten we trots op zijn. De lokale democratie leeft!

.

De Partij van de Arbeid wil graag alle mensen bedanken die met een stem op de PvdA hun vertrouwen hebben gegeven. Daarnaast wil de PvdA ook iedereen die aan de hoge opkomst heeft bijgedragen bedanken. Burgemeester, griffier, team communicatie, de politieke partijen, de lokale media  en natuurlijk de kiezer zelf bedankt! In het bijzonder wil de PvdA de initiatiefnemers van het ‘Spel der Raadzetels’ en debatleiders van MerweRTV, Henk de Bruijn en Martin Klomp, bedanken. Dankzij hun inzet zijn de verkiezingen op een eigentijdse manier onder de aandacht van de kiezer gebracht. Zo is de website van het spel op de laatste dag voor de verkiezingen nog door meer dan honderd verschillende mensen bezocht. Een mooie prestatie die hopelijk de kiezers heeft geholpen om een keuze te maken. In ieder geval kan ik zeggen dat ik twijfelende mensen steevast naar de website heb verwezen.

Website PvdA Hardinxveld-Giessendam:

Echter gezien de uitslag had ik die mensen toch beter enkel en alleen naar de PvdA-website moeten verwijzen ;).

Uitslag

Dan nu de verkiezingsuitslag. Om te beginnen wil ik namens de PvdA de winnaars van deze verkiezingen de Tab en de SGP feliciteren met de zetelwinst die zij geboekt hebben. Wij hebben oprecht veel respect voor de wijze waarop beide partijen campagne hebben gevoerd en de kiezers in grote getale hebben kunnen bewegen om op hun te stemmen. Petje af. 

Winnaars & Verliezers

Elke verkiezing kent naast winnaars ook verliezers. Helaas is de PvdA samen met de VVD, het CDA en de ChristenUnie een van die verliezers. Een verlies met een dubbel gevoel voor de PvdA. Enerzijds balen wij van het lagere aantal stemmen, anderzijds zijn we blij met het behoud van twee zetels tegen de landelijke trend in. Zo zijn in heel Zuid-Holland slechts vier gemeenten waarin de PvdA het aantal zetels gelijk heeft weten te houden. Een pijnlijk resultaat voor de PvdA. Maar we gaan door. De PvdA Hardinxveld-Giessendam zal zich de komende periode blijven inzetten voor werk, goede zorg en een toegankelijke woningmarkt. En dat doen we niet alleen voor de ruim 900 mensen die op ons gestemd hebben, maar voor al onze inwoners.

Advies 

Voorzitter, ik kom tot een advies op basis van de verkiezingsuitslag. Hoe nu verder?

Wat de PvdA betreft is de verkiezingsuitslag eenvoudig te duiden. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een college leggen wij neer bij de partij waar onze inwoners deze ook hebben neergelegd: de Tab. De PvdA adviseert de Tab om samen met de SGP de mogelijkheid van een coalitie met twee partijen te onderzoeken. Daarbij zien wij de mogelijkheid om voor de nieuwe raadsperiode twee fulltime wethouders aan te stellen in plaats van drie parttimers zoals nu het geval is. De combinatie Tab en SGP zou met tien zetels ook voldoen aan een randvoorwaarde om tot een sterke en stabiele coalitie te komen. Een coalitie die in staat is om de pittige taken die op de gemeente afkomen, aan te kunnen. Daarbij is volgens de PvdA draagvlak van minimaal tien zetels in welke coalitie dan ook van belang. Een coalitie-oppositie-verhouding van negen tegen acht vinden wij een te zwakke basis.

Tenslotte

Een uitgebreide informatieronde met alle partijen en het aanstellen van een informateur vinden wij gezien de heldere boodschap die de verkiezingsuitslag met zich meebrengt, op dit moment niet nodig. Wij wensen formerende partijen veel succes met het leggen van het fundament waar de gemeente de komende vier jaar op verder bouwt. Gezien de naam van de Tab verwacht de PvdA dat het proces om tot dit fundament te komen zo transparant mogelijk is. De 9500 stemmers zijn vast en zeker geïnteresseerd in de gevolgen van hun stem. Wie zit met welke partij in welke kamer te praten over de toekomst van ons dorp? We volgen het graag.

Tot zover, 

Niek Verkaik
Fractievoorzitter en lijsttrekker PvdA

 

Top