Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Afscheid gemeenteraad 25 maart 2014

 

Het moet ergens in het jaar 1978 zijn geweest, dat mijn Tante, Tante Kor toen raadslid voor de Partij van de Arbeid. Maar ook de moeder van oud raadslid Max van der Bout, en de zus van mijn moeder mij voor het eerst heeft gevraagd om lid te worden van de Partij van de Arbeid.

Van huis uit was mijn politieke kleur bepaald en met de paplepel ingegeven. Toen was geluk nog heel gewoon. Je had een abonnement op Het Vrije Volk, je was verzekerd bij de Centrale, en je was lid van de VARA. 

Uiteindelijk na herhaalde verzoeken ben ik in 1986 lid geworden van De Partij. Al snel werd ik gevraagd mij kandidaat te stellen om zitting te nemen in het afdelingsbestuur. Het moet net na de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 in een algemene ledenvergadering geweest zijn dat ik werd voorgedragen om die functie aan te nemen. Het was bij Koos van Zwienen in de Drie Snoeken “Het Café van Boven-Hardinxveld”. In die tijd kwamen er nog veel mensen naar ledenvergaderingen die druk bezocht werden.

Tegenwoordig is dat allemaal wat minder, de communicatie loopt nu heel anders. In die jaren was een stencilmachine en een typemachine de meest waardevolle bezitting van de afdeling. De leden werden toen nog door een bezoek van de postbode op de hoogte gebracht van ledenvergaderingen en wat de fractie zoal dacht bereikt te hebben en de voornemens van de fractie en of het bestuur. Nu zijn diverse sociaalmedia er de oorzaak van dat de informatie snel naar en van leden en de achterban gestuurd kan worden. Maar daardoor het persoonlijke contact wel deels verloren is gegaan.

 

Die ene algemene ledenvergadering

Voor mij en de Partij was het één van de hoogtepunten, het bezoek dat Joop den Uil aan ons dorp bracht. Maanden van voorbereiding voor de ene algemene ledenvergadering /bijeenkomst veel moest geregeld worden, een tot aan de nok gevuld Café “De Drie “Snoeken” stond bol van de spanning, veel leden die alles opzij hadden gezet om het bezoek van hun landelijke voorman niet te missen. Een bezoek waar nog lang is over nagepraat. In 1986 werden weer 4 zetels behaald

 

Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening

In 1986 werden weer 2 zetels behaald. In 1990 kwam ik voor het eerst op de lijst van de Partij van de Arbeid op plaats 6, lijst 2 waren we toen, de afsplitsing uit het begin van de jaren 80tig was voor de PvdA en links Hardinxveld-Giessendam een aderlating. Met drie zetels in de raad, waar 5 of 6 als alles was zoals het had moeten zijn op zijn plaats zou zijn geweest. De PvdA moest alles uit de kast halen, om het vertrouwen en herkenbaarheid plaatselijk weer terug te krijgen, en dat zou lukken.

In 1994 behaalde de Partij van de Arbeid weer een klinkende overwinning, de winst die behaald werd met de gemeenteraadsverkiezing was goed voor 4 zetels, en gelijk de grootste Lijst 1, en mocht door die overwinning de coalitieonderhandelingen leiden. 

Joop Kuipers kwam in de raad, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en de Monumentencommissie werden mij toevertrouwd. De vier jaar daarvoor veel in en outs met Karel May besproken. Maar ook de input van toen nog Woningstichting Hardinxveld-Giessendam waar ik in 1988 ben toegetreden tot de Huurdersraad kwam goed van pas.

Net geen 5de zetel 

Wat ik mij nog uit die tijd kan herinneren was dat er twee fractievoorzitters uitsprongen. De eerste was Karel May met een dossier kennis als USB-stick, iets wat toen nog niet eens bestond. De tweede, Ries de Keizer van het CDA. Karel May heeft door zijn inspanningen Hardinxveld-Giessendam het uiterlijk van een Dijkdorp weten te behouden, En Ries de Keizer was een verbinder en een raadslid die het dorp begreep, en niet stemde voor de bühne. Ook het sparren met Kees Besseling over de verkoop van de haven is blijven, kon het ook altijd goed vinden met Kees.

Weet u nog hoe Kim Putters de afdeling binnen stormde, als jong afgestudeerde in bestuurskunde werd hij door mij een keer aangeschreven of hij er zin in had om wat voor de Partij te gaan doen. En de reactie daarop ging als volgt.


Kim schreef een brief aan Joop Kuipers die toen al secretaris van de afdeling was. Zelden kreeg hij zo snel antwoord. Een week later schoof hij aan tafel bij een steunfractie vergadering en is voor lange tijd gebleven. De PvdA Hardinxveld-Giessendam heeft hem kansen geboden om politiek actief te worden.

Het winnen in 2006 was geweldig. Jammer dat we toen die 5de zetel net niet binnen haalden. Zo bleven we net als in 2002 met 4 zetels in de raad. Eigenlijk was het belangrijkste doel toen om een periode van ruzie, moties van wantrouwen en aftredende wethouders definitief achter ons te laten. Het doel was met elkaar het vertrouwen in ons gemeentebestuur te herstellen. daar heeft de Partij van de Arbeid haar best voor gedaan in de formatie van 2006 vanuit de diepe overtuiging dat ons dorp het beste bestuurd wordt als burgers zich erin herkennen en als fatsoen de norm is in de politiek.

 

Reclamemasten 

Voor onze gemeente betekent dit dat we ondanks verschillen in religie, maatschappij opvattingen of mensbeelden hecht met elkaar samenwerken en bruggen bouwen.

Om nu de hele periode door te nemen is een beetje te veel, wat ik nog steeds jammer vind is dat mijn motie voor reclamemasten het niet gehaald heeft, ik begrijp de argumenten van de tegenstemmers wel, maar we zouden al die jaren als we de reclamemasten wel in exploitatie zouden hebben er veel leuken dingen van de opbrengst mee hebben kunnen doen.

In mijn functie als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Hardinxveld-Giessendam heb ik met het bestuur gesprekken mogen voeren met verenigingen en maatschappelijke organisatie om te komen tot een MFC. We hebben er met alle betrokken jaren aan gewerkt om tot een totaal plaatje te komen.  

Maar mensen, wat ben ik achteraf blij dat het toch niet is door gegaan, ondanks een raadsbreed besluit om het te onderzoeken. Denk hierbij aan de economische crisis waardoor het geld er duur is geworden. Wat zou het de gemeente gekost hebben in de exploitatie sfeer. Daarom ben ik blij met de inspanningen van mijn wethouder Eelke Kraaijeveld. Wat is er allemaal tot stand gekomen met de coalitie die de afgelopen vier jaar het beleid van de deelnemende partijen gestalte hebben gegeven.

Schrok van mijn eigen beslissing 

Het gaat te ver om alles op te noemen, want er is veel bereikt. Zo zijn er een paar besluiten en bijna afgeronde plannen voor Boven-Hardinxveld die de leefbaarheid voor jaren op peil houdt. Afrondende gesprekken met de Regenboogschool en een intentie ondertekening van diverse partijen om te komen om in Boven-Hardinxveld een sport/gymzaal te bouwen ten behoeve van HKC en de basisscholen. Daar mogen we best trots op zijn. 

Toen ik ergens halverwege 2013 de kandidaatstellingscommissie meldde dat ik er mee zou stoppen schrok ik van mijn eigen beslissing, heb het er best moeilijk mee gehad, zeker ook toen Kim Putters mij belde om toch op een plek aan te nemen die mogelijk voor een burgerraadslidmaatschap in aanmerking zou komen. Maar toch, ook hier heb ik gezegd het is wel goed zo.

De Partij van de Arbeid leeft, jongeren dienen zich aan, met de juiste overtuiging waarin mensen centraal moeten staan. 

Ik heb het bijna 20 jaar met plezier gedaan, het raadslidmaatschap wordt door velen onderschat, het is een baan die je van uit je hart moet doen, en juist het dorpsbelang niet uit het oog moet verliezen. Maar vooral, je moet er plezier in hebben.

Ik hoop dat er een goed college komt met vertrouwen in elkaars overtuiging, ik denk dat dat nog best lastig zal worden.

Ik wens u een goede coalitie toe voor de komende 4 jaar.

En voor mij het is mooi zo.

Joop Kuipers

Top