partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Een jaar na de verkiezingen...

 

17 juli 2015


Vorige week donderdag op 9 juli hebben de Tab en de SGP een historisch besluit over de toekomst van ons dorp platweg door de raad gedrukt. En dat ondanks de inhoudelijke bezwaren van de vier andere partijen (VVD, CDA, CU en PvdA) die opriepen om nader onderzoek te verrichten. Immers veel belangrijke zaken waren en zijn nog steeds onduidelijk. Echter het besluit is alsnog genomen met een kleine meerderheid van negen raadsleden (Tab en SGP) die voor stemden en zeven raadsleden die tegen stemden (PvdA, VVD, CDA en CU). 
 
Op basis van het genomen besluit om toe te treden tot de Drechtsteden concludeert de PvdA dat de coalitiepartijen Tab en SGP:

  1. Een groot risico hebben genomen op het gebied van de bestaande sociale voorzieningen en het niveau van dienstverlening aan inwoners

  2. De forse financiële consequenties onvoldoende hebben meegewogen in hun besluit, maar dat de inwoners straks wel de rekening mogen betalen

  3. De mening van de inwoners onvoldoende hebben meegenomen en de kiezers van vier politieke partijen buitenspel hebben gezet

  4. Door de snelheid en onzorgvuldigheid van het proces een afgewogen keuze over de bestuurlijke toekomst van ons dorp onmogelijk hebben gemaakt

  5. Het oplossen van de gesignaleerde kwetsbaarheden van de gemeentelijke organisatie onvoldoende in het oog hebben gehouden

 
De PvdA blijft er bij: haastige spoed is zelden goed! je leest het hier

Wij danken bedrijven, maatschappelijke partners en inwoners voor hun bijdrage, betrokkenheid en steun de afgelopen periode. 

Wij blijven strijden voor meer openheid en inspraak voor inwoners bij belangrijke beslissingen als toetreden tot de Drechtsteden. Voor onze inhoudelijke bijdrage aan het Debat van donderdag 9 juli jongstleden zie het voorgaande bericht op deze website.

Top