partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Honderden banen weg bij IHC

 

10 juni 2015

Gisteren maakte scheepsbouwer IHC bekend dat de scheepswerven in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht worden gesloten. Honderden vaste banen verdwijnen. Ook zal en groot deel van de 1000 flexibele banen verdwijnen. De PvdA wenst alle medewerkers en betrokkenen vanzelfsprekend veel sterkte in deze komende periode van onzekerheid.
 
Met het sluiten van de scheepswerven krijgt de maritieme sector in onze gemeente en regio een flinke tik. Ook toeleveranciers aan IHC en de lokale middenstand zullen de gevolgen van de sluiting ondervinden. U zult begrijpen dat de impact van de sluiting op de lokale en regionale economie en het verdwijnen van honderden banen ons zorgen baart. De PvdA-fractie wil dan ook niet dat het college stil blijft zitten, maar in actie komt  daar waar het kan.


  1. Heeft het college inzicht in het aantal te verwachten werklozen in Hardinxveld-Giessendam en de arbeidsmarktregio Gorinchem als gevolg van de ontslagen bij Royal IHC en het sluiten van de scheepswerven?
  2. Heeft het college, al dan niet gezamenlijk met gemeenten uit de arbeidsmarktregio's Gorinchem en Drechtsteden, contact gehad met de directie van Royal IHC over het sluiten van de scheepswerven? Zo nee, is het college van plan dit contact wel te leggen en ziet het college een rol voor zichzelf weggelegd om de werkloosheid en de economische gevolgen te beperken?
  3. Wat zijn de gevolgen voor het project Maritieme Delta en bijvoorbeeld de wens om een maritieme campus op te zetten nu in onze regio meer dan 1000 banen in de scheepsbouwsector verdwijnen?

 
Achtergrondinfo:

Top