partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Gelukt! Lagere tarieven, betaalbaarder en urnen een volwaardige plek

 

11 december 2015

 

Op veel punten is de Partij van de Arbeid tevreden met uitwerking van beleidskader begraafplaatsen in deze verordening. Het college heeft goed geluisterd naar onze inbreng, waarvoor dank.

 

 1. Na jaren wordt (Joop Kuipers benoemde het al in 2011) een belangrijke wens van de PvdA bewaarheid; overledenen kunnen nu worden bijgezet in een urnenmuur en dan niet voor meer dan 1000 euro, maar 250, én de tarieven voor een asverstrooiing worden eindelijk verlaagd!

 Betaalde je eerst meer dan 1000 euro (haalde we zelfs het VARA programma KASSA mee), dat is nu 190 euro geworden (- 80%). Daarmee gaan we mee met de tijd en voorzien we in een behoefte die er is, en beter betaalbaar. Al had dit wellicht nog lager gekund met de 24.000 marge die er in het financiële plaatje blijkt te zitten en waarvan een deel vermoedelijk structureel zal zijn. Kan tzt misschien nog wel lager.
 

 2. Wij vinden het ook belangrijk dat er voorzien wordt in kindergraven met een passend tarief. Het verlies van een kind is al verschrikkelijk genoeg.
 

3. En dat er een betere beheersing komt, zodat het niet meer kan voorkomen - zoals nu - dat de gemeente over tientallen jaren niet meer weet van wie een graf is.

 4. Tot slot is het feit dat mensen die het niet kunnen betalen kunnen worden vrijgesteld van betaling een erg belangrijk punt voor ons. Nav het beantwoorden van onze technische vragen zijn we daarbij ook tevreden met mogelijkheid tot een betalingsregeling in termijnen, maar dan wel graag duidelijk vermeld op website.

 

Top