partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Meedenken met De Nieuwe Doelen

10 februari 2015

De PvdA in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden wil dat alle colleges gaan meedenken met de gemeente Gorinchem. Het doel is om schouwburg De Nieuwe Doelen voor de regio te behouden.

Volgens de PvdA-fracties in de omliggende gemeenten is een theater in de regio van belang voor een florerend leefklimaat. Het einde van De Nieuwe Doelen betekent een flinke verschraling van het culturele leven in de hele regio. Tevens betekent het een verlies aan werkgelegenheid, óók bij de omliggende horeca. Dat mag dus niet gebeuren.

                                                                                                                                                                                          Foto: destadgorinchem.nl

De PvdA stelt dat de directie van De Nieuwe Doelen de tijd moet krijgen om naar een nieuw en innovatief verdienmodel te groeien. Het al te abrupt stopzetten van subsidies ontneemt die kans. Het is de plicht van de colleges om in ieder geval met hun collega’s in Gorinchem mee te denken. Dat kan ook op financieel vlak. Het is uiteindelijk aan de colleges om ‘out of the box’ met oplossingen te komen.

De PvdA ziet bijvoorbeeld kansen als het gaat om cultuureducatie in de Schouwburg gericht op scholen uit de regio. Ook is er een verbinding te leggen tussen theaterbezoek en recreatieve fietsroutes in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Ten slotte ziet de PvdA een koppeling tussen verenigingen die te maken hebben met grote uitvoeringen en dat graag op een professioneel podium doen. Genoeg kansen dus voor een toekomstbestendig regionaal theater.

Top