partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Om van je stoel te vallen?!

30 oktober 2015

Soms val je als raadslid wel eens van je stoel van verbazing. En dat is ook goed. Het is immers belangrijk je te blijven verbazen en vragen te blijven stellen. Misschien wel juist bij de dingen die logisch lijken.

Laatst viel ik van mijn raadszetel toen ik een verslag las van een bijeenkomst over wonen in onze gemeente. Bij de betreffende bijeenkomst waren onder andere de woningcorporatie, de Huurdersraad en de gemeente vertegenwoordigd.
 

In het verslag worden twee belangrijke conclusies getrokken. Conclusies waar ik me nu nog over verbaas.  Zo is ten eerste in het verslag te lezen dat “in onze gemeente geen extra sociale huurwoningen noodzakelijk zijn en dat de sociale doelgroep ruim gehuisvest kan worden.”  Een verbazingwekkende conclusie gezien de huidige wachttijd van vier jaar voor een sociale huurwoning. Toch?

 

Ten tweede is in het verslag opgenomen dat het voor jongeren in ons dorp makkelijker is geworden een woning te kopen. Dit dankzij de nieuwbouwprojecten met een gemiddelde verkoopprijs van EUR 220.000,-?! In het verslag wordt geconcludeerd dat stimuleringsmaatregelen voor starters op de woningmarkt niet langer noodzakelijk zijn.

 

Wederom een conclusie die tot verbazing leidt. Het is toch algemeen bekend dat het de afgelopen jaren juist lastiger is geworden om bij de bank een hypotheek te krijgen? Daarnaast is een koopwoning van boven de twee ton toch geen starterswoning meer. Of verdient elke starter tegenwoordig anderhalf keer modaal?

Veel vragen en verbazing dus. Tocht stelt het college op basis van de conclusies in het verslag voor  om het vaste bouwpercentage van 30 procent sociale koop- en huurwoningen bij nieuwbouwprojecten los te laten. Valt u ook van uw stoel? Bezoek dan de Ontmoeting op 10 december en stel uw vragen.

Top