partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Van:               CU,  PvdA en CDA

Aan:               Burgemeester Augusteijn

Opvang vluchtelingen

29 oktober 2015

Geachte Burgemeester,

In aansluiting op een artikel dat ik las in het Algemeen Dagblad van woensdag 28 oktober 2015, gisteren dus, wil ik u in het kader van mogelijke opvang van vluchtelingen in Hardinxveld-Giessendam, rond dit  thema, namens de CU, PvdA en CDA een aantal subvragen stellen.

 Tijdens eerdere bijeenkomsten van de gemeenteraad heeft u aangegeven dat u het besluit over het wel of niet opvangen van vluchtelingen wil overlaten aan de gemeenteraad. Dit in het kader van het creëren van draagvlak binnen de Hardinxveldse gemeenschap.

A.   Waarom stelt u, vooruitlopend op een beslissing van de gemeenteraad, in het artikel dat u weigert vluchtelingen voor een korte periode op te vangen?

B.   U geeft aan in de overleggen op het niveau van de Veiligheidsregio de (on)mogelijkheden van opvang in HG te hebben ingebracht. Kunt u aangeven wat u precies heeft ingebracht als het gaat over de mogelijkheden en dus ook onmogelijkheden?

C.   Klopt het dat bedrijven en instellingen gebouwen hebben aangeboden ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in Hardinxveld-Giessendam?

D.   Zijn er inmiddels concreet locaties of panden in beeld waar we vluchtelingen in noodopvang zouden kunnen verwelkomen?

E.   Zijn er binnen de lopende inventarisatie al ideeën of suggesties, naast de reguliere contacten met Omnivera, waar het gaat om opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van de

Top