partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Raadsvoorstel Huisvesting politiesteunpunt, sociaal team en uitvoering dienstverleningsconcept

29 januari 2015

Voorzitter,

Over dit onderwerp zijn we inmiddels al twee jaar aan het soebatten. Het lijkt de PvdA dan ook goed om hier vanavond nu definitief een klap op te geven. Hoe langer we wachten hoe langer het duurt voordat we de kwaliteit van dienstverlening richting onze inwoners een stap verder kunnen brengen en hoe meer geld we structureel laten liggen. We kunnen hier namelijk jaarlijks 30.000 euro mee gaan besparen. Geld dat we als gemeente hard nodig hebben. De aanleiding voor dit voorstel was alleen niet, zoals het college wil doen overkomen, de geplande sluiting van het politiebureau. De aanleiding was de landelijke voorgeschreven eis om tot een goed ingericht klantcontactcentrum te komen met bijbehorend dienstverleningsconcept.

 

Ondanks dat wij ook kritisch kijken naar de kleine verbouwing die hiervoor nodig is, is de PvdA fractie om een aantal redenen vóór het voorstel:

1.    De kosten zijn te overzien en binnen een jaar terugverdiend,

2.    Het is beter voor onze inwoners,

3.    Het politiesteunpunt en sociaal team zijn waardevol,

4.    Het is efficiënter en de gemeente kan nog beter die eerste overheid zijn met één loket.

Ad 1. De kosten zijn te overzien, het kost de gemeente – naast het vervangen van installaties en ICT – nog geen 30.000, omdat de politie meebetaalt aan de balie. Dit is bijna binnen een jaar terugverdiend en we kunnen deze bezuiniging op langere termijn goed gebruiken. Dit geld ook voor de huisvestingskosten voor het sociaal wijkteam. Wij blijven graag zien dat de sociale gelden zo veel mogelijk naar mensen gaan en niet in stenen gaan zitten (huisvestingskosten sociaal team: 10.200,- per jaar).

Ad 2. Het is beter voor onze inwoners omdat hiermee een stap vooruit wordt gezet in de dienstverlening richting onze inwoners. Sneller en adequatere afhandeling van vragen, zowel via telefoon, internet, via inloop of op afspraak.

Ad3. Het is waardevol, omdat we het politiesteunpunt in onze gemeente behouden. Dat vindt de PvdA heel erg belangrijk. En daarnaast kan er goede afstemming plaats vinden met het sociaal team, op een vindbare plek.

Aandachtspunt dat wij wel voor de wethouder hebben, is dat er zo min mogelijk moet worden gepraat en achter een bureau worden gezeten, maar dat de mensen van het sociaal team vindbaar zijn in de wijk en naar de mensen toe gaan!

Ad4. Het is efficiënter, omdat bovengenoemde functies kunnen worden gecombineerd. Ik stel me zo voor dat als bijvoorbeeld iemand zijn paspoort is gejat, dan kan hij aangifte doen en tegelijkertijd een nieuw paspoort aanvragen. Als de dader bijvoorbeeld een jongere is die in de financiële moeilijkheden zit, is de cirkel met het sociaal wijkteam compleet. Hiermee kun je als gemeente nog beter de eerste overheid voor inwoners zijn en krijgt de één loket functie meer vorm.

Ik sluit af, voorzitter. Bij de verbouwing van de trouw- en raadszaal waren wij als PvdA-fractie tegen. Het ging destijds om hoge kosten in tijden van bezuinigingen die zich niet meer terugverdienen. Het voorstel van nu daarentegen betreft relatief lage kosten, die de dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd een bezuiniging van EUR 30.000,- per jaar oplevert.

Gezien de genoemde argumenten, kunnen wij wel voor dít voorstel zijn.

Ik dank u wel voorzitter.

Top