partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

PvdA kritisch over uitvoering burgerpeiling

20 april 2015

De Partij van de Arbeid in Hardinxveld-Giessendam is kritisch over de uitvoering van de burgerpeiling. Na het bestuderen van de vragenlijst concludeert de PvdA dat inwoners niet naar hun mening is gevraagd over de Drechtsteden. Sterker nog, het woord Drechtsteden komt niet eens in de vragenlijst voor. De PvdA vindt dit een gemiste kans.

PvdA-fractievoorzitter Niek Verkaik over de peiling: “Hoe waardevol de gestelde vragen over dienstverlening ook zijn, er wordt niet naar de mening van inwoners over de Drechtsteden gevraagd. En dat was wel de opdracht. Onze inwoners is daarmee een worst voor gehouden.” De PvdA gaat samen met de ChristenUnie, de VVD en het CDA het college van B&W tijdens het Vragenkwartier op 23 april bevragen over de uitvoering van de peiling. Het college krijgt daarmee de kans om aan te geven waarom voor deze set vragen is gekozen.

 

Historie

De PvdA hecht veel waarde aan de stem van onze inwoners. Zeker als het gaat om de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Daarom heeft de PvdA vorig jaar meermaals opgeroepen tot een referendum of burgerpeiling onder de bevolking. Voor welke buurgemeente(n) hebben onze inwoners de voorkeur als het gaat om samenwerking of samengaan? De gemeenten in de Drechtsteden, Gorinchem of Giessenlanden en Molenwaard? De PvdA wilde en wil dit nog steeds graag weten. Echter de PvdA heeft het niet alleen voor het zeggen. Ook in de lokale politiek moeten compromissen worden gesloten.

In samenwerking met de oppositiepartijen (CDA, VVD en CU) is het uiteindelijk gelukt om een burgerpeiling af te dwingen. Met de coalitiepartijen is daarover een compromis bereikt, dat leidde tot het unanieme raadsbesluit om “een (digitale) burgerpeiling of enquête te organiseren om zo de mening van onze inwoners te toetsen als het gaat om toetreding tot de Drechtsteden.” Het college is vervolgens aan de slag gegaan met de uitvoering van dit besluit en het organiseren van de burgerpeiling. Deze vond plaats van 31 maart tot en met 14 april.

 

Top