partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 •  

 • Verklaring Eerlijk Werk

  17 maart 2015

  De PvdA in de provincie, de waterschappen en gemeenten willen de strijd aangaan voor een betere positie voor werknemers. De PvdA Zuid-Holland organiseerde daarom op zaterdagochtend 14 maart de Manifestatie Eerlijk Werk.

   

  Tijdens de manifestatie werd aan Lodewijk Asscher de Verklaring Eerlijk Werk overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid-Holland, de lijsttrekkers van de waterschappen en door 29 fractievoorzitters van de PvdA uit Zuid-Hollandse gemeenten. Ook fractievoorzitter Niek Verkaik plaatste zijn handtekening onder de verklaring. Lees hier de verklaring

  Met de verklaring geven de lijsttrekkers en fractievoorzitters aan dat zij willen dat er door de overheid alleen nog maar contracten gesloten worden met bedrijven die goede arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers bieden, de cao respecteren en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Bovendien dient de overheid het goede voorbeeld te geven door zelf door schoonmakers, kantinepersoneel en portiers in vaste dienst te nemen, banen aan te bieden aan mensen met een arbeidshandicap en geen gebruik te maken van payroll constructies.

   

  Daarnaast vinden de ondertekenaars van de verklaring dat er geen subsidie meer verstrekt moet worden aan organisaties waarvan de top meer verdient dan de minister-president. Tot slot willen de PvdA’ers dat de provincie, gemeenten en waterschappen ervoor zorgen dat er meer stages aangeboden worden bij de overheid en bedrijven en dat zij zich inspannen om leerwerk banen te organiseren.

   

   
Top