partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

De Nieuwe Doelen

 

26 maart 2015

Uit de beantwoording op de door de PvdA-fractie gestelde Artikel 12 - vragen over de sluiting van de Nieuwe Doelen blijkt een passieve houding van het college aangaande het meedenken met de gemeente Gorinchem om De Nieuwe Doelen te behouden als regionale theatervoorziening. Op 2 april staat er een overleg gepland tussen de portefeuillehouders cultuur in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.
 

  1. Welke visie heeft het college op het al dan niet behouden van De Nieuwe Doelen als regionale theatervoorziening?
  2. Is het college bereid om tijdens de bijeenkomst op 2 april actief mee te denken om zo De Nieuwe Doelen voor onze regio te behouden?

 

Leer hier< de beantwoording

Top