partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

  Tijdens het vragenkwartiertje 19 februari stelde de Partij van de Arbeid de volgende vragen

   

  19 februari 2015

  Vragenkwartier Horecaconvenant

  Het college van B&W heeft via een raadsmemo laten weten om, samen met de horeca, winkeliers en sportverenigingen, een nieuw horecaconvenant vast te willen stellen. Het doel is om onder andere met minder regels meer nadruk te leggen op alcoholpreventie en om drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan.

  De PvdA onderschrijft dat doel van harte. Echter wij vragen ons af of een nieuw horecaconvenant, zoals het college dat voorstelt, daaraan bijdraagt. Daarom stellen wij de volgende vragen:

  1.    Waarom zijn de convenantpartners (horeca, winkeliers en verenigingen) niet van tevoren op de hoogte gesteld van de plannen van het college? Is het college het met de PvdA eens dat het beter was geweest hen eerder persoonlijk te informeren in plaats van via de media?

   

  2.    Welke regels voor de convenantpartners verdwijnen nu daadwerkelijk en welke worden geïntroduceerd? Het lijkt er nu namelijk op dat er meer controles komen die ook nog eens door de partners zelf betaald moeten worden.

   

  3.    Wordt met het nieuwe convenant en in de aanpak van alcoholmisbruik onder jongeren niet de belangrijkste factor, namelijk de illegale horeca (zuipketen), onterecht buiten beschouwing gelaten? Welke aanpak stelt het college voor richting de illegale horeca?

Top