partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

19 februari 2016

 • Bijdrage Eelke Kraaijeveld
  Inspreken Waterschap Rivierenland

 • Inzake wateroverlast in Hardinxveld-Giessendam 

  Geachte college van Dijkgraaf en heemraden, beste leden van het Algemeen Bestuur,
  Dank dat ik vanaf deze plaats het woord tot u mag richten. 

  Ik ben Eelke Kraaijeveld, raadslid van de PvdA van de gemeente HG. 

  Ik wil graag inspreken voor drie punten:

  1. Nog eens de impact schetsen van de wateroverlast in de gemeente HG en de deuk in het vertrouwen van inwoners 
  2. De strijd tegen het water die een nieuwe dimensie kent

  3. En ik wil u bedanken

  Allereerst de impact

  wateroverlast o.a. NieuwewegIn 10 jaar tijd is onze gemeente drie keer zwaar getroffen door hevige regenbuien, waarbij nu twee zomers achter elkaar. Inmiddels hebben meer dan 250 woningen in onze gemeente water binnen gehad en met een gemiddelde schade van 15.000 euro (voorzichtige kant) hebben we het dus over miljoenen. Verzekeraars trekken zich steeds meer terug en vele inwoners in deze woningen doen geen oog meer dicht als ze op het journaal de weersvoorspelling horen. Volgens mij hoef ik u hier niets over uit te leggen, maar duidelijk is volgens mij dat Hardinxveld het binnen de regio Rivierenland flink voor haar kiezen heeft gehad.

  Vertrouwen

  Het heeft ertoe geleid dat, doordat echte maatregelen uitbleven, het vertrouwen in de politiek en het bestuur een flinke deuk heeft opgelopen, laat maar zeggen: weg was geslagen. En helaas durven ook deze zomer verschillende inwoners niet met vakantie, omdat de maatregelen nog geëffectueerd moeten worden. Dit heeft mij én andere raadsleden ertoe gedreven om te luisteren naar de verhalen en ons in te leven om ons vervolgens ferm uit te spreken dat er echt iets moest gebeuren. Het is denk ik ook de reden dat ik hier nu ben. 

  De eeuwenlange strijd (en ik voel me vereerd om een van Nederlands oudste instituties het woord te mogen voeren), die strijd tegen het water heeft inmiddels een nieuwe dimensie gekregen van een niet te onderschatte omvang. Beschermden eerst onze dijken ons om droge voeten te behouden, nu komt de dreiging uit de lucht vallen. En deze is weerbarstig en lastig te voorspellen.  

  Adequater

  We kunnen niet meer ontkennen dat het klimaat is veranderd en dit afdoen als incidenten. Dit vraagt mijn inziens ook om volledig in te zetten op duurzaamheid en klimaat neutrale gemeenten, maar ook om meer slimme technologie te benutten; bijvoorbeeld een watermeetsysteem om te bezien welke maatregelen het meeste effect hebben, een regensensor als in Rotterdam die zorgt dat bemaling misschien adequater kan inspelen of bijvoorbeeld een rubberen nooddam, dat afgelopen dinsdag in het AD stond (16 februari). Dat kan misschien uitstekend dienen voor een tijdelijke wateropslag.

  Hoopvoller perspectief

  Tot slot wil ik vanaf deze plaats ook graag dankzeggen. 

  Dank aan u als gezamenlijk bestuur, dat u bereid bent om te investeren in onze gemeente om vele inwoners weer een hoopvoller perspectief te geven. Als raad moeten we het raadsvoorstel nog behandelen (17 en 31 maart) en zullen daarin ook onze verantwoordelijkheid willen nemen. Dank dat u dat vandaag doet. Ik heb vernomen dat de regeling voor opvijzelen lage woningen nog wel ter discussie staat wegens mogelijk precedent. Maar ik vermoed zomaar dat dit breder in Hardinxveld ligt - zou ook graag dit instrument terug zien, omdat het de waarde derving van woningen aanzienlijk kan terugdringen. Ik zal uw bespreking hierover dan ook met interesse volgen. 


  Het verschil kunnen maken

  Dank voor de interesse en betrokkenheid van verscheidene fracties van het waterschap en zonder iemand tekort te willen

   
Top