partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

21 april 2016

  • Communicatie onderhoud graven stoort PvdA

     

Bron Het Kompas; door Ward den Besten t @warddenbesten

Hardinxveld-Giessendam - De PvdA is ontevreden over de brief die de gemeente onlangs heeft verstuurd aan inwoners over de kosten van het jaarlijks onderhoud van een graf. Daarover heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college. De PvdA eist opheldering over de communicatie en vraagt zich onder meer af waarom in de brief niet staat uitgelegd dat het onderhoud van gedenkstenen meerjarig kan worden afgekocht. Dat scheelt de burger namelijk een slok op een borrel, aldus de sociaaldemocraten.

Fractievoorzitter Niek Verkaik vindt het slecht dat het niet vermeld wordt. In die brief staat dat per jaar voor het onderhoud een bedrag wordt gerekend van 175 euro. De PvdA laat weten dat het meerjarig afkopen van het onderhoud aanzienlijk scheelt. Voor tien jaar vraagt de gemeente een bedrag van 850 euro en voor twintig jaar is dat 1750 euro. Dat scheelt respectievelijk 900 en 1750 euro in vergelijking met ieder jaar de volle pond betalen. Voor twintig jaar is dat dus de helft.

,,Van mij hoeven de tarieven niet per se genoemd te worden, maar het is slecht dat die opties niet staan vermeld'', zegt Verkaik die liever meer informatie in de brief zag over grafrechten, kosten en onderhoud. Hij vindt dat het in de brief nu overkomt dat de raad het tarief heeft verhoogd, terwijl hij juist van mening is dat de raad de tarieven rond graven beter heeft afgestemd en noemt daarbij als voorbeeld dat het bijzetten urnen een stuk goedkoper is geworden. Hij vraagt het college dan ook of ze in de toekomst nadrukkelijk erbij willen vermelden als het tariefverlagingen betreft het ook een raadsbesluit is.

 

Top