partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

27 mei 2016

Duurzaamheid loont?

En dat is mogelijk. Tijdens de informatieve avond die hiervoor was georganiseerd bleek dat er vele mogelijkheden zijn om als inwoner een steentje bij te dragen aan een duurzamereEelke Kraaijeveld gemeente (zie tweets @PvdAHG van 19 mei). Gezien de opkomst bleek ook dat er nog een wereld te winnen is en dat een stip op de horizon hieraan kan bijdragen. Wij willen die stip zetten met een energie neutrale gemeente in 2030. 

imageIdeeën waren er die avond overigens te over; zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, zodat ook huurders kunnen profiteren van lagere energielasten. Subsidies op bijvoorbeeld pelletkachels en zonneboilers, waarbij wij het van belang vinden dat het dan wel voor íedereen mogelijk is om hieraan mee te doen.

Het delen van je spullen, bijvoorbeeld je auto. Je smartphone opladen op de spinningfiets. Het faciliteren van E-laadpalen. Of hoe je bijvoorbeeld goed je afval kunt scheiden. Ideeën te over dus en die nog lonen ook! Dit vraagt natuurlijk lef, ook van ons als gemeentebestuur, omdat de kosten voor de baten uitgaan.

Maar kosten die zich vrij snel terug verdienen. Treffend voorbeeld vind ik het zwembad. In een moeilijke periode van bezuinigingen hebben we het de vorige periode aangedurfd om fors te investeren in energiebesparende maatregelen in het Zwembad. Inmiddels blijkt dat we alleen al aan de energielasten jaarlijks 40.000 euro minder uitgeven. Hoezo, duurzaamheid loont?

Top