partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Precariobelasting, kans op een gat in de begroting

 

2 juli 2016

 • PvdA stelt vragen over de precariobelasting, kans op een gat in de begroting?

  Door: Eelke Kraaijeveld

   

   "Streep door precariobelasting nutsnetwerken" bit.ly/292kSmg

   Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2016/06/27/precariobelasting-op-nutsnetwerken-afgeschaft.

   

  Wellicht had u het al vernomen, het Rijk is voornemens een streep te zetten door de extra precario opbrengsten die onze gemeente had bedacht voor het dekken van de kosten van de maatregelen van de overlast. Als deze wetgeving door de 2e en 1e kamer komt heeft valt een groot deel van de dekking weg en heeft dit grote financiële consequenties voor onze gemeente.

   

   Een financieel risico zoals ik al had aangehaald in het debat over dit voorstel http://www.pvda-hardinxveld-giessendam.nl/eelkekraaijeveld/wateroverlast!_tijd_voor_actie(31mrt2016).html . Dit geldt overigens ook voor onder meer Molenwaard en Papendrecht.

   

   Dit zijn de vragen die we in het vragenkwartier hebben gesteld:

   

   Maandag 27 juni stond dit bericht op Twitter. Als fractie maken we ons zorgen om dit bericht omdat dit ogenschijnlijk ertoe leidt dat dit een gat in onze begroting slaat.

   

   Gezien de actualiteit en mede omdat wij volgende week de perspectiefnota hebben willen wij hierover bij het vragenkwartier een aantal vragen stellen.

   

   1. Wat zijn de financiële gevolgen voor 2016 en/of 2017 van dit bericht voor onze gemeente?

   

   2. En wat betekent dit voor de maatregelen die wij tbv de waterproblematiek hiermee wilde financieren?

   

   3. Hoe denkt het college dit miljoen en daarbij behorende structurele last van 35.000 ex BTW nu te gaan betalen?

   

   4. Op welke manier kan en moet deze nieuwe informatie betrokken worden bij de behandeling van de financiële meerjarenbegroting (perspectiefnota) van volgende week.

   

  Kern van de beantwoording is dat dit een nog groter financieel risico is geworden en meegenomen moet worden als risico in de perspectiefnota van volgende week. Als dit wetsvoorstel doorgaat slaat dit inderdaad een gat in de begroting.

   

  We zijn in ieder geval gerust gesteld dat dit in ieder geval geen consequenties heeft voor de te nemen maatregelen tbv wateroverlast. Zorg blijft er over het financiële gat dat dus lijkt te ontstaan. Het college gaat broeden op een andere manier van betalen van deze rekening. Interessant is natuurlijk hoe? Gemeentelijke belasting (OZB) omhoog, bezuinigen of is er ergens een structurele meevaller? 

   

  We blijven het op de voet volgen.

   

   Vriendelijke groet,

   Eelke Kraaijeveld

   Raadslid PvdA

   Eelkekraaijeveld@gmail.com

Top