partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Stimuleringsregeling Funderingsherstel

 

2 juli 2016

 • PvdA geeft stimuleringsregeling funderingsherstel voordeel van de twijfel en krijgt amendement unaniem aangenomen

  Door: Eelke Kraaijeveld 

   

   

  Voorzitter,

  Wij twijfelen of dit nu inderdaad het duurzame antwoord is om gedupeerden van de wateroverlast een handreiking te doen. Het is een renteloze lening, maar daar lijkt het dan ook wel mee gezegd. Inwoners hadden hier meer van verwacht, maar op zich is het wel goed dat er iets ligt. En dat het college hiermee kan faciliteren dat verschillende huizen kunnen worden opgevijzeld. Het punt is wel dat de buurman die zich deze lening weer net niet kan permitteren óf waarbij het technisch onmogelijk is óf waarbij de kosten vele malen hoger liggen dan 40.000 euro wel de pineut kan worden. Het zou dus wel eens net zoveel kunnen oplossen als veroorzaken. Is dát duurzaam?

  Wij zullen instemmen en wachten vooral af of inwoners hierop inspringen. Dit is naar ons idee binnen een half jaar wel bekend en zien daarom graag over een jaar de uitkomsten van deze kleine tussenevaluatie tegemoet - en niet pas over 5 jaar -, zodat we in kunnen schatten of dit het juiste stimuleringsinstrument is. We willen hiervoor een amendement indienen, alsook om de bevoegdheden mbt tot het wijzigen en verlengen van de verordening bij de gemeenteraad te houden.

   

  Nabeschouwend:

  Het amendement mbt tot de evaluatie na een jaar kon worden ingetrokken, omdat de wethouder heeft toegezegd binnen een jaar hierover te rapporteren en deze evaluatiepunten daarin mee te nemen.

   

  Het amendement om de bevoegdheden om de verordening te wijzigen en / of te verlengen niet bij het college te leggen, maar bij de raad te houden is unaniem aangenomen! Een goede zaak.

   

  Een scherp en terecht punt was nog hetgeen dat het CDA hierover inbracht, namelijk dat de Tab deze stimuleringsregeling wel akkoord vindt en het 'bankje spelen' dat hier vergelijkbaar aan de orde is, maar er bij de startersleningen principieel niet aan wilde. Als PvdA konden we ons daarbij aansluiten.

   

  Vriendelijke groet,

  Eelke Kraaijeveld

  Raadslid
Top