Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders

 

29 september 2016

 

Voorzitter, laat ik maar met de deur in huis vallen. Wij zijn niet overtuigd van dit voorstel en wel om de volgende zes(!) redenen: 

1. Het voorstel komt uit de lucht vallen.

2. Er is geen inspraak geweest.

3. Het belemmert en gooit drempels op

4. De kwaliteitsverbetering is twijfelachtig

5. Het verhalen van de kosten is oneerlijk

6. En er zijn verbeterslagen te maken binnen de bestaande middelen 

1. Het voorstel komt uit de lucht vallen, omdat er geen aanleiding lijkt te zijn in HG. In welk verkiezingsprogramma of coalitieakkoord is te lezen dat het college, dan wel Tab of SGP, een nieuwe belasting wilden invoeren? En dan ook nog op de opvang van kinderen? En dan ook nog met een exorbitant tarief!

2. Geen inspraak itt Participatie en integratie nota. Er is onbegrip en grote weerstand bij de betrokkenen, mede doordat men niet betrokken is geweest bij de beleidsvorming en hier wellicht de mogelijke zorgen hadden kunnen worden ondervangen en een meer gedragen voorstel op tafel had kunnen liggen

3. Het belemmert inwoners om hiermee inkomen te genereren en ook gezinnen om hun kind te laten opvangen. En door minder aanmelding snij je jezelf ook financieel weer in de vingers. Kortom deze belasting is een stap terug in de emancipatie van de arbeidsmarkt (voor man en vrouw)

4. Er kan onvoldoende aangetoond worden dat dit tot de gewenste kwaliteitsimpuls leidt en is daarmee zonde van het geld. Er wordt al voldoende geïnspecteerd.

5. De kosten zijn wel heel hoog (100 uur werken). En nieuwe aanvragers worden de dupe, terwijl - als je het al zou doen - het eerlijker geweest zou zijn om dit over alle aanbieders om te slaan. Dus geen bedragen van EUR 500,- of EUR 800,-, maar omgeslagen over alle gastouders en opvangbedrijven, dan kom je op EUR 70,- per opvanglocatie of nanny!

6. Het tot slot mogelijk moet zijn om binnen de bestaande middelen en capaciteit tot verbeteringen te komen.

a. Ga de onaangekondigde bezoeken gewoon doen, dat kunnen er nu ook al zeven per jaar zijn. En ga in gesprek met de GGD over de tarieven van de inspecties

b. Maak het aanmelden verplicht, maar makkelijk en duidelijk, zodat de foutmarges eruit gaan

c. Zorg voor een goede verbinding met het sociaal team en de politie en als er een niet pluis gevoel is breng dan meteen onaangekondigd bezoek.  

Ofwel voorzitter, wat de PvdA betreft: onnodig, onhaalbaar, onvoldragen en dus onwenselijk. Wij adviseren dringend om dit voorstel terug te nemen om te bezien hoe dit voorstel passender en eerlijker ingevuld kan worden en dit niet door te drukken.

 

Terugblik; Het is gelukt om de coalitie van Tab en SGP te overtuigen! Het voorstel werd niet teruggenomen. Wel hebben we het compromis weten te bereiken om de belasting terug te dringen naar 250 en 150 euro en na twee jaar goed te evalueren. Dit betekent een daling van deze belasting met 70%!!


Top