Partij van de arbeid hg

uw lokale partij als het er echt om gaat

Hier leest u alle publiekaties van de Partij van de Arbeid HG

 

2019

Nashvilleverklaring 11 januari 2019
Vragen vragen n.a.v. de ontmoeting 11-10-2018 van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam 

 

2018

MOTIE Herinvoering 30procent norm nieuwbouwwoningen 8 november 2018
Werkplan 2019 PvdA Hardinxveld Giessendam
1 november 2018
Tweespalt in corporatieland september 2018
Wat te doen in de sociale woningbouw? 21 mei 2018
Komt Hardinxveld-Giessendam er weer bovenop met de te vormen colaitie 11 april 2108
Referendum of burerpeiling 11 maart 2018
Voor de PvdA is verkiezingstijd ook een tijd om verantwoording af te leggen over de afgelopen periode 6 maart 2018
Verkiezingsprogramma "Het gaat ergens om" 20 februari 2018

Binnenkort is het weer zover: 
verkiezingen in ons dorp! 27 januari 2018
Vrouw aan het roer bij de PvdA 3 januari 2018
Kandidatenlijst t.b.v. de Gemeenteraadverkeizingen Maart 2018 27 december 2017
PvdA doet toch mee met de verkiezingen 22 december 2018
  
PvdA Hardinxveld-Giessendam luidt de noodklok 21 november 2017

 

2017

Kandidatenlijst t.b.v. de Gemeenteraadverkeizingen Maart 2018 27 december 2017
PvdA doet toch mee met de verkiezingen 22 december 2018
  
PvdA Hardinxveld-Giessendam luidt de noodklok
21 november 2017
Inbreng PvdA – Ophogen reserve toetreding Drechtsteden 23 februari 2017
Jaarstukken 2016 29 juni 2017
Perspectiefnota 29 juni 2017
Inbreng PvdA Begroting 2018-2021 9 oktober 2017

 

2016 

Duurzaamheid een modewoord? 27 januari 2016

Inbreng PvdA bij Reglement van Orde - Ambtsgebed 28 januari 2016

Inbreng PvdA verantwoordingsdebat over uitvoering motie ‘HG spant zich in voor vluchtelingen’ 28 januari 2016
Bijdrage Eelke Kraaijeveld Inspreken Waterschap Rivierenland 19 februari 2016

Waarom PvdA? Daarom 2 maart 2016

Wateroverlast, tijd voor actie! 31 maart 2016
Communicatie onderhoud graven stoort PvdA 21 april 2016

PvdA geeft stimuleringsregeling funderingsherstel voordeel van de twijfel en krijgt amendement unaniem aangenomen 2 juli 2016
PvdA stelt vragen over de precariobelasting, kans op een gat in de begroting? 2 juli 2016
PvdAHg, vragen inzake de uitstoot van PFOA door DuPont/Chemours 4 juli 2016  (Beoordeling RIVM rapport 2016-0049 met bijlagen) (RIVM 2016-0049 rapport Du Pont PFOA)
Inbreng PvdA Perspectiefnota 2017-2020 7 juli 2016

De PvdA-fractie verzoekt het college te reageren op deze nieuwe ontwikkelingen rond GenX 21 juli 2016
Reactie op vragen PvdAHG door College Hardinxveld-Giessendam 27 september 2016
Integratie en participatie nota 29 september 2016
Belastingverhoging voor gastoudersbureau, peuter-, kinderopvang en gastouders  29 september 2016
Inbreng PvdA Reserve toetreding Drechtsteden 29 september 2016

Voorstel Maatschppelijk agenda (MAG) 2 okober 2016

Inbreng PvdA Perspectiefnota 2017-2020 7 november 2016 

2015 

Raadsvoorstel Huisvesting politiesteunpunt, sociaal team en uitvoering dienstverleningsconcept 29 januari 2015

Meedenken met De Nieuwe Doelen 10 februari 2015

Vragenkwartiertje-Inkomensnorm 19 februari 2015
Inbreng PvdA Structuurvisie 2030 19 februari 2015

Vragenkwartiertje-Horecaconvenent 19 februari 2015
Verklaring Eerlijk Werk 17 maart 2015

Vragen De Nieuwe Doelen 26 maart 2015

Inbreng PvdA Verordening Leerlingenvervoer 26 maart 2015

PvdA kritisch over uitvoering burgerpeiling 20 april 2015
Inbreng PvdA Jaarrekening 2014 28 mei 2015

Honderden banen weg bij IHC 10 juni 2015
Technische vragen Bestuurlijke Toekomst 28 juni 2015

Samenwerking in de regio - Voorstel toetreding tot GMR Drechtsteden (GRD) 9juli 2015

Amendement "Haastige Spoed, Is Zelden Goed 9 juli 2015

Een jaar na de verkiezingen 17 juli 2015

Inbreng PvdA Perspectiefnota 2015-2019 3 september 2015

Opvang vluchtelingen 29 oktober 2015

Motie 'Hardinxveld-Giessendam spant zich in voor vluchtelingen' 29 oktober 2015

Om van je stoel te vallen 30 oktober 2015

Inbreng PvdA begroting 2015-2019 5 november 2015

Gelukt! Lagere tarieven, betaalbaarder en urnen een volwaardige plek 11 december 2015

PvdA herziening Nota Wonen 17 december 2015

2014 

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Hardinxveld-Giessendam 2014-2018 22 januari 2014

Onder het motto "Samen werkt beter" 22 januari 2014

Vragenkwartier: Onderwerp: Communicatie Omnivera richting bewoners Oranjewijk  30 januari 2014

Werken aan een veilige samenleving Inbreng "integraal lokaal veiligheidsplan2014-2017"  30 januari 2014

Principebesluitvorming sporthalplan  30 januari 2014

PvdA wil volksraadpleging over toekomst gemeente 4 maart 2014

Politiek debat Hardinxveldse Politieke Partijen op MerweRTV 6 maart 2014

PvdA met campagne boodschappen Lijsttrekker Niek Verkaik Klik hier< 10maart 2014

PvdA met campagne boodschappen Eelke Kraaijeveld Klik hier< 10 maart 2014

PvdA met campagne boodschappen Esmeralda Klomp Klik hier< 10 maart 2014

PvdA met campagne boodschappen Koos van Zwienen Klik hier< 10 maart 2014

Duiden Verkiezingsuitslag 23 maart 2014

17 jaar raadslidmaatschap, afscheid gemeenteraad 25 maart 2014

Afscheidspeech Joop Kuipers gemeenteraad 25 maart 2014 

PvdA-Team Startklaar 12 april 2014

PvdA Hardinxveld-Giessendam neemt stelling tegen Wilders 12 april 2014

Denk mee over een oplossing voor een uitrenveld 12 april 2014

Ik schrok er zelf van. PvdA-er Joop Kuipers zegt raad gedag 19 april 2014

Coalitie blokkeert brede burgerpeiling over bestuurlijke toekomst HG 25 april 2014

Inbreng PvdA-Fractie Jaarrekening 2013 2 juni 2014

Voormalig PvdA wethouder doneert afscheidsgift aan Leergeld 4 juni 2014
Inbreng Transitiedebat 17 juli 2014

PvdA in de regio roept colleges op om door te pakken! 2 september 2014

Inbreng PvdA Perspectiefnota 2014-2018 4 september 2014

Inbreng bezuinigingen subsidies 25 september 2014

Startersleningen & Jeugdhulp middels BRTA (beleidsrijk transitiearrangement) 30 september 2014

Inbreng PvdA Vervolgproces regionale samenwerking 6 november 2014

Amendement "Geef de samenleving een stem!" 6 november 2014

Naar Drechtsteden? Wat vindt u? 21 november 2014

Inbreng PvdA Onderzoek toetreding Drechtsteden 18 december 2014

 

2013

we druk bezig de pagina (2013-2012-2011-2010) online te zetten, maar i.v.m. onze nieuwe site hebben we er veel werk aan.

De visser en het onrecht 4 januari 2013
Speelruimteplan Hardinxveld-Giessendam
 26 januari 2013
Vragen Asverstrooing 31 januari 2013
Fractie stel vragen over uitrenveld 31 januari 2013

Partij van de Arbeid stelt vragen (Mobiliteisprobleem) aan Martin Loose, Statenlid PvdA -ZH 14 februari 2013

PvdA stelt vragen aan Tweedekamer leden van de PvdA 14 februari 2013

PvdA-fractie stelt vragen n.a.v. uitbreiding Tienmorgen Noord 28 februari 2013
Hardinxvelder Kim Putters directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 8 maart 2013
Planologisch afwijken Bestemmingsplan Rivierdijk 509  Het Debat en Het Besluit van 28 maart 2013

Startnotitie Economische Visie Hardinxveld-Giessendam 2013-2017 25 april 2013

Bestemmingsplan Stationsstraat (Zorgcentrum) 25 april 2013

PvdA - jubilarissen in het zonnetje tijdens Dag van de Arbeid 1 mei 2013

Inbreng PvdA Perspectiefnota Hardinxveld-Giessendam 2013-2017 27 juni 2013
Prijswinnaar braderieactie PvdA bekend 4 juli 2013

PvdA werft breed kandidaten voor gemeenteraad 27 juli 2013
Vragen van de PvdA en T@B betreffende Neptune Repair 31 juli 2013

PvdA laat inwoners Hardinxveld-Giessendam meedenken over verkiezingsprogramma 29 augustus 2013
Fractievoorzitter Niek Verkaik bij de streekomroep MerweTV in het programma 'Het Raadhuis' 3 september 2013

Fel verzet van gemeenten Zuid-Holland tegen plan jeugdzorg 26 september 2013
PvdA tevreden over oppakken discussie voorzieningen in Boven-Hardinxveld 1 oktober 2013
Eelke Kraaijeveld stelt zich kandidaat als wethouder voor de Partij van de Arbeid 4 oktober 2013
Meedenken over het verkiezingsprogramma 11 oktober 2013

Fractievoorzitter Niek Verkaik bij de streekomroep MerweTV in het programma 'Het Raadhuis' 6 september 2013

PvdA alert op groepsaankoop zonnepanelen 13 oktober 2013

PvdA stelt vragen over groepsaankoop zonnepanelen 21 oktober 2013

Niek Verkaik beoogd lijsttrekker PvdA Gemeenteraadsverkiezingen 2014 25 oktober 2013

De jeugdzorg dichtbij en bereikbaar, het kan! 25 oktober 2013

Inbreng tijdens het debat over de Drank en Horecaverordening 31 oktober 2013
Inbreng PvdA op Visie Sociaal Domein regio A&V 31 oktober 2013

Najaarsnota 2013 31 oktober 2013

Inbreng PvdA Begroting 2014-2017 7 november 2013

Rijkswaterstaat vervangt Wilhelminaviaduct in 2014 19 november 2013

De definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 25 november 2013

Positief principebesluit sporthalvariant in Boven-Hardinxveld  17 december 2013

Motie Trouwkosten 19 december 2013

 

2012


Bouwschakel, sleutel tot de toekomst 9 februari

Heb jij je maatschappelijke stage al gevonden? 22 februari  

Kiezen voor de toekomst voor het binnenbad 7 maart
Bekeuring € 90,- 12 jarige Hoe leg je dit uit 22 maart 2012

Bert Blase tevens waarnemend burgemeester Hardinxveld-Giessendam 16 april
Toelichting op het proces rond het vertrek van burgemeester M. Wiebosch- Steeman
 19 april
PvdA zet in op behoud sporttoernooien voor basisscholen 26 april
Debatinbreng PvdA bij vaststellen Manifest ‘Open voor elkaar’ regionale visie 2030 A/V 26 april
  

PvdA zet jubilarissen tussen de rozen 1 mei  

Opschorten invoering huishoudtoets 21 mei

Halverwege de collegeperiode; een terugblik 28 mei
Inbreng PvdA Horecabeleid 31 mei 2012
Afscheid van de gemeenteraad
 21 juni
Einde van een tijdperk 21 juni

Kijk niet automatisch naar de overheid 23 juni

Welstandsbeleid vrij, maar moet geen rommeltje worden
Bijdrage Kim Putters aan het debat Perspectiefnota 2012-2016 28 juni 

Een afscheidswoord voor Kim Putters 28 juni
Afscheid van de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam Kim Putters 28 juni
Vragen PvdA over verkeersovertredingen
 Buitendams 1 augustus

Wethouder Kraaijeveld in beeld voor portefeuille Letterie 30 augustus

Koffieschenken langs de Merwedelingelijn 11 september

Uitslag Tweede Kamer Verkiezing 2012 12 september
Vragen n.a.v. de meeloopavond georganiseerd door de Politie (wijkagenten) voor Raadsleden
 26 september
Instemmen ontwerp jaarrekening 2011 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College”
Ombudsman Partij van de Arbeid Hardinxveld-Giessendam 18 oktober
Inbreng PvdA Najaarsnota 2012
 25 oktober
Inbreng PvdA Begroting 2013-2016
 8 november
Beantwoording Technische vragen t.b.v. de Begroting 2013 - 2016 8 november

Gemeenteraad ontvangt aanbevelingen van college over samenwerking met buurgemeenten 12 november

Burg. Blase maakt rapportage over politiek, bestuur en ambtelijke organisatie @GemHG bekend 19 nov.

Inbreng PvdA bij Debat bestuurlijke oriëntatie Hardinxveld-Giessendam 22 november

Bespreeknotitie Bestuurlijke Oriëntatie HG 22 november 
Motie ‘Het is ook uw pakkie aan’
 22 november

Uw lokale PvdA en de kerstfair 14 december
Partij van de Arbeid, uw lokale Partij schenkt weer koffie langs de Merwedelingelijn 18 december

2011


Koffie schenken op het centraal station van Hardinxveld-Giessendam 11 januari 2011
Startnotitie Horecabeleid 20 januari 2011

Partij van de Arbeid zet in op vrijgeven van sluitingstijden horeca 27 januari 2011

Hondenpoep zorgt voor irritatie 10 februari 2011

Vragen betreffende Hardinxveld-Giessendam al Millenniumgemeente 10 maart 2011 

Normkosten nieuwbouw Koningin Wilhelminaschool locatie Lekstraat 10 maart 2011 

Partij van de Arbeid zet in op vrijgeven van sluitingstijden horeca 31 maart 2011 

PvdA onderscheidt leden van het eerste uur met Willem Drees-penning 6 mei 2011 

Behandeling van de perspectiefnota 12 mei 2011 

Perspectiefnota 2011

Bezuinigingsoperatie Hardinxveld-Giessendam Inbreng PvdA fractie 19 mei 2011

B&W dringt aan op structurele geluidscontroles 26 mei

SWOT -PvdA 11 juli 2011

Najaarsnota 2011

Vragen over verkeersafwikkeling Rivierdijk 25 augustus 2011

The Red Edition valt ondanks regen niet in het water 10 september 2011 

Weer een stapje in een lang proces 15 september 2011 

Starters in Hardinxveld-Giessendam 31 oktober 2011

Officiële start Centrum Jeugd en Gezin in Hardinxveld-Giessendam 28 november 2011

Kerstfair en de Partij van de Arbeid maakt het plaatje compleet 9 december 2011 

Partij van de Arbeid kiest altijd voor de mensen 12 december 2011 

Eindejaarsspeech Kim Putters december 2011

 

2010

 

Terugblik 2006-2010: we staan er beter voor, er is veel bereikt! 

Wat deed de P.v.d.A. Hardinxveld-Giessendam in de periode 2006 - 2010 
De mooiste verkiezingsposter 3 maart 2010

Wij hebben verloren, maar we zijn zeker niet verslagen!  8 maart 2010
Waargenomen vanaf de Publiektribune 8 maart 2010

Verbijstering bij startbijeenkomst TAB coalitievorming 8 maart 2010

Bal ligt bij de ChristenUnie 10 maart 2010

Collegevorming tot en met 22 maart 2010
Formatieperiode gemeenteraadsverkiezingen - Installatie College maart 2010

ChristenUnie, SGP, PvdA en CDA hebben belangrijke vorderingen geboekt 14 april 2010

Coalitie in de steigers 15 april 2010
Kraaijeveld 'ik heb een rood hart' 21 april 

Toekomst voor Hardinxveld-Giessendam 27 april 2010
Afscheid van 'oude raad' 2006 - 2010 28 april 2010

College Hardinxveld-Giessendam omvat drie generaties 28 april 2010

De Partij van de Arbeid heeft een geridderd raadslid
Investeren in kracht van jongeren
 4 augustus 2010
Tab geeft weer niet thuis in een belangrijk debat 30 september 2010

Debatinbreng PvdA ‘Programmarekening 2010’
Kersttoespraak Kim Putters - Gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam 16 december 2010

 

 

 

Top