Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


REFERENDUM OF BURGERPEILING

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft de PvdA voorgesteld een referendum of peiling te organiseren over de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Wij wilden aan onze inwoners de vraag voorleggen of de voorkeur uitging naar toetreding tot de Drechtsteden, een intensievere samenwerking met Gorinchem of een herindeling in de Alblasserwaard met Molenwaard en Giessenlanden. Het belangrijkste besluit in de 60-jarige geschiedenis van het dorp neem je namelijk niet zonder inwoners daarbij een stem te geven.

 

Kort na de verkiezingen werd duidelijk dat gemeente koers zette richting toetreding tot de Drechtsteden. De PvdA stelde daarom – samen met de andere oppositiepartijen (VVD, CU en CDA) – tweemaal voor om een burgerpeiling of enquête te organiseren om de voorkeur van inwoners te toetsen als het gaat om deze toetreding. Tweemaal stemden de Tab en de SGP tegen. Uiteindelijk stemden beide partijen bij de derde poging (op 18 december 2014) wel in met een burgerpeiling om de mening van inwoners over de toetreding tot de Drechtsteden te peilen. 

 

Helaas liep de uitvoering van de burgerpeiling door het college (Tab en SGP) uit op een zware teleurstelling. De hamvraag over de Drechtsteden werd niet gesteld en vele inwoners waren teleurgesteld over de inhoud van de peiling. 

 

mening van inwoners onvoldoende gepeild

Uiteindelijk vond de PvdA het besluit om toe te treden tot de Drechtsteden onvoldragen: de mening van onze inwoners onvoldoende gepeild, de sociale impact onvoldoende inzichtelijk en de kosten van enkele miljoenen onvoldoende onderbouwd. Samen met de andere oppositiepartijen stemden wij tegen de toetreding. Zie de tabel voor de stemmingsuitslagen. 

Zie onderstaande links voor de inbreng van de PvdA:

• Tijdens het debat over de toetreding tot Drechtsteden

http://www.pvda-hardinxveld-giessendam.nl/Naslag/Naslag2015/samenwerking_in_de_regio(9juli2015).htm

• Inbreng afgelopen jaren:

http://www.pvda-hardinxveld-giessendam.nl/Naslag/naslag(start).htm

lees hier de stemmingen

Top