partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Vrouw aan het roer bij de PvdA

3 januari

HARDINXVELD-GIESSENDAM Liny de Jager is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. De partij wist vlak voor het einde van 2017 toch nog een kandidatenlijst samen te stellen. Samen met Max van den Bout, Gert Maas en Karel May, respectievelijk de nummers 2, 3 en 4 op de lijst staat De Jager voor ,,een enorme uitdaging'', zoals ze het zelf omschrijft. Het verkiezingsprogramma moet nog vorm krijgen, maar ze heeft het volste vertrouwen erin dat de PvdA een rol van betekenis gaat spelen.

door Ward den Besten Bron Het Kompas

De Jager voelde zich geroepen, na het luiden van de noodklok door de huidige raadsleden die vreesden voor het voortbestaan van de sociaaldemocraten in Hardinxveld-Giessendam. Om meer tijd vrij te maken voor werk en privéleven besloten Eelke Kraaijeveld en Niek Verkaik zich niet verkiesbaar te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar opvolgers waren er in eerste instantie niet. Kraaijeveld en Verkaik zijn nu als lijstduwers terug te vinden op de kieslijst.

In de persoon van De Jager heeft de PvdA een nieuw gezicht, maar belangrijker nog, ook weer een hartslag. ,,Ik zei tegen mijn man: dit kan niet waar zijn'', vertelt De Jager over het lezen van de noodkreet. ,,Ik was er echt over verontwaardigd.'' De Jager, moeder van twee zonen en een dochter en oma van twee kleinkinderen, besloot contact op te nemen met de PvdA-fractie. Dat was eind november. ,,Sindsdien is alles in een stroomversnelling terechtgekomen.''

De Jager komt uit een rood nest, zegt ze. ,,Mijn opa en oma waren echt rooie rakkers en ik ben in het verleden al eens lid geweest van de PvdA. Maar er gebeurde te veel in mijn privéleven en ik dacht: waarom nog lid blijven?''. Inmiddels is ze weer geregistreerd sociaaldemocraat. ,,Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.'' Ook bij haar aan de keukentafel is politiek een vaak besproken onderwerp. Vooral het thema zorg gaat haar na aan het hart.

Daar kan ze over meepraten. Ze heeft gezorgd voor haar ouders die vlak na elkaar kanker kregen en een tijd gewerkt in de bejaardenzorg. Ook is ze werkzaam geweest bij de politie.

De zestigjarige De Jager, al is dat volgens haar ,,het nieuwe vijftig, toch?'', is geboren en getogen in Hardinxveld en woont sinds vier jaar weer in Nederland. Vanwege het werk van haar man bij Damen Shipyard heeft ze tijdelijk in Roemenië gewoond. Bij terugkomst is ze fulltime oppasoma geworden. Onlangs is ze geopereerd voor wat fysieke ongemakken. Haar herstel heeft haar hernieuwde energie gegeven om deze uitdaging aan te gaan.

En de uitdagingen liggen er. Ze is de enige vrouwelijke lijsttrekker en als ze een zetel in de raad bemachtigt waarschijnlijk ook de enige vrouw in de gemeenteraad. ,,Ik vind het hard nodig dat vrouwen in de politiek zitten.'' De zorgtaken liggen vooral bij vrouwen, zegt ze, terwijl veelal oudere mannen hierover besluiten nemen. ,,Vrouwen kunnen de zaak van een andere kant belichten.''

,,Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. Ik heb mensen om me heen met dossierkennis.'' Het voelde volgens De Jager direct vertrouwd met de andere kandidaat-raadsleden, van wie ze sommigen al kon van eerdere PvdA-bijeenkomsten. ,,We gaan onze schouders eronder zetten en we gaan het zien straks.''

Top