Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Voor de PvdA is verkiezingstijd ook een tijd om verantwoording af te leggen over de afgelopen periode en de uitgebrachte stemmen in de gemeenteraad. Wij vinden het ook belangrijk dat kiezers inzicht hebben in wat daadwerkelijk in de raadzaal gestemd wordt door de politieke partijen.

Vandaar dat wij voor u op een aantal thema’s op een rij hebben gezet waarbij de verschillen tussen de politieke partijen zichtbaar worden via hun stemgedrag. Daarbij hechten wij er waarde aan dat veruit de meeste voorstellen door de gemeenteraad unaniem en met breed draagvlak worden aangenomen.

EXTRA TOELICHTING betreffende de BURGERPEILIG of ENQUÊTE  KLIK HIER

Afbeelding met schermafbeelding

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid

1)      24 april 2014 (punt 21): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/119405/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2024-04-2014?

2)      6 november 2014 (punt 7): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/141523/gemeenteraad%2006-11-2014?

3)      18 december 2014 (punt 16): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/153622/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2018-12-2014?

4)      9 juli 2015 (punt 8): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/151725/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2009-07-2015?

5)      9 juli 2015 (punt 8): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/151725/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2009-07-2015?

6)      23 februari 2017 (punt 11): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/387452/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2023-02-2017?

1)      25 september 2014 (punt 13): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/130711/gemeenteraad%2025-09-2014?

2)      28 januari 2016 (punt 12): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/248865/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2028-01-2016?

3)      3 september 2015 (punt 6): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/208823/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2003-09-2015?

4)      7 juli 2016 (punt 8): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/248871/Het%20Debat%20en%20Het%20Besluit%2007-07-2016?

5)     15 februari 2018 (punt 14): https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/473113/gemeenteraad%2015-02-2018


 
Top