PARTIJ VAN DE ARBEID HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.


Drechtsteden
Daar zitten we weer. Klaar voor de start van wederom een debat over de kosten die gepaard gaan met de toetreding tot Drechtsteden en de onderbouwing van die kosten. Het college heeft namelijk een actuele kostenraming gemaakt op basis waarvan we de hoogte van de reserve Drechtsteden bepalen. Lees Meer 23 februari 2017
Peuter-, Kinderopvang en Gastouders
Het voorstel komt uit de lucht vallen, omdat er geen aanleiding lijkt te zijn in HG. In welk verkiezingsprogramma of coalitieakkoord is te lezen dat het college, dan wel Tab of SGP, een nieuwe belasting wilden invoeren? En dan ook nog op de opvang van kinderen? En dan ook nog met een exorbitant tarief! Lees Meer 29 september 2015
Dupont - Chemours
De PvdA-fractie heeft met behulp van een deskundige het betreffende RIVM-rapport nader geanalyseerd. Tevens heeft betreffende deskundige een simulatie uitgevoerd van de uitstoot van PFOA onder andere op basis van de door het RIVM gehanteerde gegevens. Lees Meer 4 juli 2016
Onze kanjers 2014-2018
Duurzaamheid een modewoord?
Lagere reiskosten en woonlasten zijn niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook goed voor onze samenleving en onze kwetsbare planeet. Klinkt dit ver van je bed? Ik vind van niet.
Het raakt namelijk ook onze gemeenschap. Lees Meer 27 januari 2016
Duurzaam loont
En dat is mogelijk. Tijdens de informatieve avond die hiervoor was georganiseerd bleek dat er vele mogelijkheden zijn om als inwoner een steentje bij te dragen aan een duurzamere gemeente (zie tweets @PvdAHG van 19 mei). Gezien de opkomst bleek ook dat er nog een wereld te winnen is en dat een stip op de horizon hieraan kan bijdragen. Wij willen die stip zetten met een energie neutrale gemeente in 2030. Lees Meer 27 mei 2016
Communicatie onderhoud graven stoort PvdA
De PvdA is ontevreden over de brief die de gemeente onlangs heeft verstuurd aan inwoners over de kosten van het jaarlijks onderhoud van een graf.
Daarover heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college. De PvdA eist opheldering over de communicatie en vraagt zich onder meer af waarom in de brief niet staat uitgelegd dat het onderhoud van gedenkstenen meerjarig kan worden afgekocht. Lees Meer 21 april 2016
Inbreng bezuinigingen subsidies
Communicatie is belangrijk, maar het moment waarop dit gedaan wordt is net zo belangrijk naar o nze mening. Een onderzoek is natuurlijk nog geen besluit, maar dat wil niet zeggen dat de inbreng van betrokken partijen geen toegevoegde waarde kan hebben. Lees Meer 25 september 2014
Inbreng PvdA Perspectiefnota 2018-2021
De PvdA-fractie wil graag met de raad en het college in gesprek over de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van ons dorp. Wij doen dit aan de aan de hand van de vier D’s, oftewel vier thema’s die vragen om een eigentijds antwoord van de politiek in Hardinxveld-Giessendam. Lees Meer 9 oktober 2017
Wat betekent arbeid voor u?
ijn we in Nederland dan niet blij met die acht-urige werkdag? Of zijn we daar te nuchter voor, zijn we er nu eenmaal aan gewend? Hardinxveld-Giessendam is een dorp vol harde werkers, je zou kunnen zeggen echte arbeiders. Lees Meer 20 april 2016
Inspreken Waterschap Rivierenland
In 10 jaar tijd is onze gemeente drie keer zwaar getroffen door hevige regenbuien, waarbij nu twee zomers achter elkaar.
Inmiddels hebben meer dan 250 woningen in onze gemeente water binnen gehad en met een gemiddelde schade van 15.000 euro
(voorzichtige kant) hebben we het dus over miljoenen. Lees Meer 19 februari 2016
Jaarstukken 2016
Om te beginnen zijn wij onaangenaam verrast. Ik zal u uitleggen waarom. In december krijgen we een bericht dat we over 2016 een + overhouden van 167.000 euro, 4 maanden later is dat maar liefst 2 miljoen... Een verschil van meer dan 1,8 miljoen en een verschil dat de afgelopen drie jaar steeds gekker wordt! Er lijkt een lijn te ontstaan om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening steeds meer geld overhouden. En dat zonder een kader van de raad en niet zoals de raad bij de vorige begroting had vastgesteld. Lees Meer 29 juni 2017
Top